Vyhlášení výsledků mezinárodního rozhlasového festivalu

3. říjen 2002

Vyhlášení výsledků mezinárodního rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio 2002 3. 10. 2002 v Poděbradech

I.
Porota kategorie Rozhlasová hra pro dospělé posluchače, ve složení:

dr. Petr Pavlovský - předseda poroty
doc. Marie Boková, Mgr. Oldřich Knitl, Jiří Novotný, prof. Jan Vedral,
Mgr. Eva Vovesná - tajemnice poroty
posoudila celkem 24 přihlášených pořadů a rozhodla, že:

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2002
získává
Lenka Lagronová
za původní rozhlasovou hru "Vstaň, prosím tě"

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2002
získává
Igor Boháček
za technickou kvalitu záznamu inscenace "Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista"

Hlavní cenu Prix Bohemia Radio 2002
získává
Hana Kofránková
za režii inscenace dramatu Henrika Ibsena "Heda Gablerová"

II.
Porota kategorie Publicistický pořad ve složení:

Vlastimil Ježek - předseda poroty
Václav Moravec, Vlastimil Hankus, Miroslav Krupička, Ivan Štern,
Jana Odvárková - tajemnice poroty:

posoudila celkem 24 pořadů a rozhodla, že

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2002
získává
Jana Špačková
za autorský text: "Angličtina s pohybem"

Hlavní cenu Prix Bohemia Radio 2002
získává
Martina Vodičková
za autorský text: "Hanka"

III.
Porota Mezinárodní kategorie Zábavný pořad, ve složení:

Pavel Krejčí - předseda poroty
Věra Šťovíčková, Michal Novotný, Zdeněk Bouček, Marián Grebáč
Blanka Tůnová - tajemnice poroty

posoudila celkem 11 přihlášených pořadů a rozhodla, že:

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2002
získává
cyklus ČRo 2 - Praha "Kdy to bylo?"

Národní cenu Prix Bohemia Radio 2002
získávají
Ladislav Gerendáš a Jiří Dohnal
za pořad
"Zářnou cestou až ke Karlu Hynku Máchovi"

Mezinárodní cenu Prix Bohemia Radio 2002
získávají
Niklaus Helbling a Martin Gantenbein
za pořad
"Bambifikation"

autor: ČRo
Spustit audio