Bitva o vlny

22. září 2010

Knihu Davida Vaughana s názvem Bitva o vlny - Rozhlas v mnichovské krizi pokřtili ve středu 2. října v zaplněném sále Kolonády ředitel festivalu Prix Bohemia Radio Miroslav Dittrich a generální ředitel Lázní Poděbrady a. s. Josef Rambousek.

Autor publikace, redaktor rozhlasu a novinář David Vaughan zkoumal dobové vysílání rozhlasových stanic v Československu, Německu, Velké Británii a Spojených státech. Dospěl k přesvědčení, že rozhlas jako médium měl zcela zásadní vliv na utváření veřejného mínění o mnichovských událostech. "Například tehdejší Československo velmi podcenilo moc médií. Naopak němečtí vůdci této zbraně využívali. Názory sudetských Němců do značné míry formovalo právě vysílání Říšského rozhlasu," řekl při křtění knihy Vaughan.

Bitva o vlny není určena jen českým čtenářům, a proto obsahuje výsledky dvouletého bádání Vaughana v rozhlasových archivech nejen v češtině ale i v angličtině. "Při psaní jsem musel myslet na cizince, kteří neznají události Mnichova tak dopodrobna jako Češi a Slováci, proto stručně vysvětluji a shrnuji také historické okolnosti," řekl Vaughan.
Součástí publikace je nahrávka dobového vysílání BBC, Radiojournalu a Protektorátního rozhlasu. Mezi ukázky byl zařazen i záznam abdikace prezidenta Edvarda Beneše.

autor: bmo
Spustit audio

Naši partneři