Pro 36. ročník mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio byly vyhlášeny soutěžní kategorie Drama, Dokument, Reportáž a Multimédia. Přihlašování soutěžních příspěvků je možné v období od 1. listopadu do 31. prosince 2019.

Do národních kategorií Drama a Dokument a mezinárodní sekce Reportáž je možné přihlásit díla, která byla odvysílaná v období od 1. ledna do 31. prosince 2019. Multimediální projekty musí být spuštěné od 1. 9. 2018 do 31. 11. 2019 nebo v této době musí proběhnout jejich významná aktualizace a změna.

Kompletní podmínky pro jednotlivé kategorie naleznete zde.

Přihlášení soutěžních děl

Přihlašovací formulář na 36. ročník mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio pro soutěžní díla v kategoriích Dokument, Drama, Reportáž a Multimédia.

Navrhovatel
Soutěžní dílo
Datum vysílání pořadu
Např. 16.12.2019
Soutěžní dílo
Datum vysílání pořadu
Např. 16.12.2019
Datum realizace projektu
Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
Např. 16.12.2019
Např. 16.12.2019