Pro 37. ročník mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio byly vyhlášeny soutěžní kategorie Drama, Dokument, Reportáž a Multimédia. Kategorie Dokument a Drama byly uzavřeny 17. ledna 2021. Přihlašování soutěžních reportáží a multimediálních projektů je možné do 28. února 2021.

Do mezinárodní kategorie Reportáž je možné přihlásit díla, která byla odvysílaná v období od 1. ledna do 31. prosince 2020. Multimediální projekty musí být spuštěné od 1. 9. 2019 do 31. 11. 2020 nebo v této době musí proběhnout jejich významná aktualizace a změna.

Kompletní podmínky pro jednotlivé kategorie naleznete zde.

Přihlášení soutěžních děl

Přihlašovací formulář na 37. ročník mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio pro soutěžní díla v kategoriích Dokument, Drama, Reportáž a Multimédia.

Navrhovatel
Soutěžní dílo
Datum vysílání pořadu
Např. 28.2.2021
Soutěžní dílo
Datum vysílání pořadu
Např. 28.2.2021
Datum realizace projektu
Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
Např. 28.2.2021
Např. 28.2.2021
Realizace projektu
Např. 28.2.2021

Naši partneři