Pro 37. ročník mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio byly vyhlášeny soutěžní kategorie Drama, Dokument, Reportáž a Multimédia. Přihlašování soutěžních příspěvků je možné v období od 10. listopadu 2020 do 31. prosince 2020.

Do národních kategorií Drama a Dokument a mezinárodní sekce Reportáž je možné přihlásit díla, která byla odvysílaná v období od 1. ledna do 31. prosince 2020. Multimediální projekty musí být spuštěné od 1. 9. 2019 do 31. 11. 2020 nebo v této době musí proběhnout jejich významná aktualizace a změna.

Kompletní podmínky pro jednotlivé kategorie naleznete zde.

Přihlášení soutěžních děl

Přihlašovací formulář na 37. ročník mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio pro soutěžní díla v kategoriích Dokument, Drama, Reportáž a Multimédia.

Navrhovatel
Soutěžní dílo
Datum vysílání pořadu
Např. 26.11.2020
Soutěžní dílo
Datum vysílání pořadu
Např. 26.11.2020
Datum realizace projektu
Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
Např. 26.11.2020
Např. 26.11.2020