Podmínky kategorií

Drama. Dokument. Reportáž. Multimédia. Tyto čtyři soutěžní sekce nabídne 36. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Soutěžní díla, která splňují podmínky níže, lze přihlásit v termínu od 1. listopadu do 31. prosince 2019.

Soutěžní kategorie Dokument

Národní kategorie Dokument je určena rozhlasovému dokumentu s maximální stopáží do 60 minut vytvořenému v České republice a odvysílanému českým vysílatelem v období od 1. ledna do 31. prosince 2019.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů.

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Drama

Národní kategorie Drama je určena rozhlasovému dramatu, adaptaci či dramatizaci s maximální stopáží do 60 minut vytvořeným v České republice a odvysílaným českým vysílatelem v období od 1. ledna do 31. prosince 2019. Podmínkou přihlášky je dodání anotace do 3000 znaků, scénáře a audia.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Reportáž

Mezinárodní kategorie Reportáž je určena rozhlasové reportáži s maximální stopáží do 10 minut, odvysílané v období od 1. ledna do 31. prosince 2019 českým vysílatelem nebo zahraničním vysílatelem na území přizvaných zahraničních vysílatelů.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Multimédia

Mezinárodní kategorie Multimédia je určena projektům šířeným prostřednictvím internetu, které jsou zaměřeny na rozšíření audio obsahu včetně podcastů o multimediální a interaktivní prvky nebo nabízejí inovativní pojetí samotné distribuce s ohledem na využití nových technologií nebo principů a zkušenosti v konzumaci online obsahu. Projekty musí být spuštěné od 1. 9. 2018 do 31. 11. 2019 nebo v této době musí proběhnout jejich významná aktualizace a změna. 

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.