Podmínky kategorií

Drama. Dokument. Reportáž. Podcast. Tyto čtyři soutěžní sekce nabídne 40. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2024.

Na festivalu Prix Bohemia Radio 2024 se představí čtyři soutěžní kategorie. Pro letošní ročník jsou vyhlášeny tři národní kategorie a jedna mezinárodní.

UPOZORNĚNÍ K PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚL

Díla nelze přihlásit do několika kategorií najednou. 

Festivalový výbor si vyhrazuje právo přesunout přihlášky do příslušných kategorií a zamítnout přihlášky, které nesplňují pravidla pro přihlášení.

Soutěžní kategorie Dokument

Národní kategorie Dokument je určena audio dokumentu s maximální stopáží do 60 minut vytvořenému v České republice a zveřejněnému českým vysílatelem/distributorem v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2024.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů.

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Drama

Národní kategorie Drama je určena původnímu dramatu, audio-adaptaci či dramatizaci s maximální stopáží do 60 minut vytvořeným v České republice a zveřejněným českým vysílatelem/distributorem v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2024. Podmínkou přihlášky je dodání anotace do 3000 znaků, scénáře a audia.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Reportáž

Mezinárodní kategorie Reportáž je určena rozhlasové reportáži s maximální stopáží do 10 minut, zveřejněné v období od 1. ledna 2023 do 30. června 2024 českým nebo zahraničním vysílatelem/distributorem na území přizvaných zahraničních vysílatelů. Ve zpravodajském formátu – tedy autentické, očité svědectví reportéra, který formou popisu, vypravování, rozhovoru s dalšími účastníky a dokumentárního zvukového zachycení prostředí informuje o důležité aktuální události, která se právě odehrává. Ve verzi a formátu, jak byla odvysílána, tj. bez jakýchkoli úprav či střihů.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Podcast

Do národní kategorie Podcast lze přihlásit pravidelné podcasty a podcastové kanály s minimálně deseti zveřejněnými epizodami a uzavřené podcastové série či seriály s minimálně třemi zveřejněnými epizodami, které byly publikovány prostřednictvím internetu (web, aplikace, streamovací platformy) v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2024.

Podcasty musí být v češtině a dostupné v audiu pro české publikum. Podcasty ve videu není možné přihlásit. Stopáž podcastů není pro přihlášení nijak omezena.

Do kategorie Podcast nelze přihlásit jednotlivé epizody pravidelných podcastů či sérií a seriálů ani jednotlivé rozhlasové hry, dokumenty nebo reportáže. V případě, že podcast není v době přihlašování volně dostupný v online prostředí, musí být na stanovenou dobu zpřístupněn pro hodnocení poroty (např. formou voucheru).

Společně s odkazem na zveřejněný podcast lze předložit i další materiály, které s ním souvisejí (např. reakce a komentáře posluchačů, údaje o poslechovosti či doprovodný multimediální materiál, a to v rozsahu prezentace max. 5 slidů či 5 normostran). Podcasty mohou do soutěžní kategorie přihlásit jejich autoři, dramaturgové, realizační tým nebo producentská společnost.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po prezentacích soutěžních děl. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Naši partneři