Podmínky kategorií

Drama. Dokument. Reportáž. Podcast. Tyto čtyři soutěžní sekce nabídne 39. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2023.

Na festivalu Prix Bohemia Radio 2023 se představí čtyři soutěžní kategorie. Pro letošní ročník jsou vyhlášeny tři národní kategorie a jedna mezinárodní.

UPOZORNĚNÍ K PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚL

Díla nelze přihlásit do několika kategorií najednou. Lze však přihlásit podcastový kanál či sérii jako celek v kategorii Podcast a vybraný díl podcastu v příslušných žánrových kategoriích Drama, Dokument či Reportáž.

Festivalový výbor si vyhrazuje právo přesunout přihlášky do příslušných kategorií a zamítnout přihlášky, které nesplňují pravidla pro přihlášení.

Soutěžní kategorie Dokument

Národní kategorie Dokument je určena rozhlasovému dokumentu s maximální stopáží do 60 minut vytvořenému v České republice a zveřejněnému českým médiem v období od 1. ledna do 31. prosince 2022.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů.

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Drama

Národní kategorie Drama je určena rozhlasovému dramatu, adaptaci či dramatizaci s maximální stopáží do 60 minut vytvořeným v České republice a zveřejněným českým médiem v období od 1. ledna do 31. prosince 2022. Podmínkou přihlášky je dodání anotace do 3000 znaků, scénáře a audia.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Reportáž

Mezinárodní kategorie Reportáž je určena rozhlasové reportáži s maximální stopáží do 10 minut, zveřejněné v období od 1. ledna do 31. prosince 2022 českým nebo zahraničním médiem na území přizvaných zahraničních vysílatelů. Ve zpravodajském formátu – tedy autentické, očité svědectví reportéra, který formou popisu, vypravování, rozhovoru s dalšími účastníky, a zvukového zachycení prostředí informuje o důležité aktuální události, která se právě odehrává. Ve verzi a formátu, jak byla odvysílána, tj. bez jakýchkoli úprav či střihů.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Podcast

Do národní kategorie Podcast lze přihlásit pravidelné podcasty a podcastové kanály s minimálně deseti zveřejněnými epizodami a uzavřené podcastové série či seriály s minimálně třemi zveřejněnými epizodami, které byly publikovány prostřednictvím internetu (web, aplikace, streamovací platformy) v období od 1. ledna do 31. prosince 2022.

Podcasty musí být v češtině a dostupné v audiu pro české publikum. Podcasty ve videu není možné přihlásit. Stopáž podcastů není pro přihlášení nijak omezena.

Společně s odkazem na zveřejněný podcast lze předložit i další materiály, které s ním souvisejí (např. reakce a komentáře posluchačů, údaje o poslechovosti či doprovodný multimediální materiál, a to v rozsahu prezentace max. 5 slidů či 5 normostran). Podcasty mohou do soutěžní kategorie přihlásit jejich autoři, dramaturgové, realizační tým nebo producentská společnost.

Do kategorie Podcast lze přihlásit pravidelný podcast nebo sérii pouze jako celek, nelze tedy přihlásit jednotlivé epizody pravidelných podcastů či sérií a seriálů, jednotlivé rozhlasové hry, dokumenty nebo reportáže. Dílo lze přihlásit pouze do jedné soutěžní kategorie. 

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po prezentacích soutěžních děl. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Ceny studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Naši partneři