Veřejný poslech rozhlasových dramat na Prix Bohemia Radio

Drama. Dokument. Reportáž. Tyto tři soutěžní sekce tradičně nabídne 35. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Soutěžní díla, která splňují podmínky níže, lze přihlásit v termínu od 1. listopadu do 31. prosince 2018.

Soutěžní kategorie Dokument

Národní kategorie Dokument je určena rozhlasovému dokumentu s maximální stopáží do 60 minut vytvořenému v České republice a odvysílanému českým vysílatelem v období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů.

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Drama

Národní kategorie Drama je určena rozhlasovému dramatu, adaptaci či dramatizaci s maximální stopáží do 60 minut vytvořeným v České republice a odvysílaným českým vysílatelem v období od 1. ledna do 31. prosince 2018. Podmínkou přihlášky je dodání nejen audia a scénáře, ale také podrobné synopse v rozsahu 1-3 stran s timecody. Synopse je součástí scénáře.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

Soutěžní kategorie Reportáž

Mezinárodní kategorie Reportáž je určena rozhlasové reportáži s maximální stopáží do 10 minut, odvysílané v období od 1. ledna do 31. prosince 2018 českým vysílatelem nebo zahraničním vysílatelem na území přizvaných zahraničních vysílatelů.

V kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Pořadí soutěžních příspěvků bude hodnoceno vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. 

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.