Důraz na autenticitu a vtažení posluchače do děje. Workshop PRESSpektivy představil trendy zahraniční tvorby

2. duben 2019

Workshop PRESSpektivy v úterý představil nové trendy rozhlasového zahraničního broadcastingu. Pozvání na tuto část programu, který je součástí festivalu Prix Bohemia Radio, přijali italská novinářka, autorka a producentka rozhlasových pořadů Daria Corrias a rozhlasový producent, autor audiodokumentárních snímků a zakladatel společnosti Falling Tree Productions Alan Hall.

Celý workshop poznamenala nespolupráce projektoru s počítačem, a tak se museli oba přednášející obejít bez své elektronické prezentace a zaujmout pouze svým projevem spolu s ukázkami z rozhlasových her. A nutno poznamenat, že to zvládli velmi dobře.

Horníci na Sardinii

Jako první se před publikum postavila Daria Corrias, která již sedmnáct let působí v Radiu 3 Rai a to primárně v rámci skupiny Tre Soldi. Ve své části demonstrovala sílu a schopnost imerzivity zvuku na rozhlasovém dokumentu Il Sottosopra.

Tento dokument, který pojednává o problematice hornických dolů v Sardinii, je zajímavý zejména z hlediska postupů nahrávání zvuků, vtažení posluchače do dění nebo autentických až intimních rozhovorů. To vše spadalo pod hlavní myšlenku modernizace a ozvláštnění postupů při rozhlasové tvorbě.

Lidská psychika a její audioreprezentace

V druhé půli programu Alan Hall představil celkem tři rozhlasová díla, která se soustředí především na lidskou psychiku a její audioreprezentaci. Dominantou a pojítkem těchto děl byly zvukové montáže snažící se vyvolat hluboké emoce a pocity u posluchačů.

Vynikalo taktéž snímaní rozhovorů v autentickém prostředí se všemi okolními zvuky a ruchy. Účastníkům workshopu byl tedy primárně představen koncept tzv. craft radia, tedy kreativní rozhlasové tvorby, která je iniciována malými skupinami lidí s osobním zájmem pro dané téma. Jedná se o kontrast tvorby „velkých společností“, především s ohledem na rozpočet, zpracování a velikost štábu.

Workshop PRESSpektivy opět ukázal nové cesty, kam se v rozhlase vydat, jak důležitá je trpělivost, originalita, a jak dokáže malý příběh vyprávět o mnoha světově důležitých tématech.

autoři: Vít Kubant , Marek Podlaha
Spustit audio