Geneze festivalu

19. únor 2009

První festival původní české rozhlasové hry Prix Bohemia se konal v Kulturním domě ROH AZNP v Mladé Boleslavi ve dnech 7. - 11. června 1976 a zabýval se výhradně dramatickou tvorbou. Hlavním pořadatelem byl Český rozhlas v Praze, spolupořadateli pak Svaz českých dramatických umělců, Svaz českých spisovatelů, Městský národní výbor v Mladé Boleslavi a Dům kultury ROH AZNP v Mladé Boleslavi.

Rok 1976 byl pro rozhlasovou hru de facto jubilejním, proto byl také festival zahájen právě tehdy. První dramatické dílo bylo totiž na vlnách rozhlasu odvysíláno přesně před padesáti lety (Přástky M. Kareše). Od té doby vysílal rozhlas 1560 her od 540 autorů, z nichž 160 pocházelo z pera významných spisovatelů. Na jejich zpracování se podílelo 45 režisérů. Druhým podnětem byla existence podobné soutěže na Slovensku (Festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch).

Podle tehdejšího statutu soutěže byla Prix Bohemia bilancí tvůrčí činnosti a nejlepších výsledků práce autorů, dramaturgů a režisérů na poli umělecky nejnáročnějšího rozhlasového žánru - rozhlasové hry. Festival se měl stát výraznou ideově-uměleckou událostí kulturního života v ČSR za účasti uměleckých svazů, zástupců tisku, kulturních institucí a rozhlasových odborníků ze socialistických zemí.

Cíl festivalu je ve statutu z roku 1976 definován zcela v duchu doby. Prix Bohemia by měla seznámit odborníky a zástupce širší veřejnosti s nejlepšími socialisticky orientovanými díly a měla by zahrnovat i tvorbu slovenskou a tvorbu z jiných socialistických zemí. Už v tomto počátečním roce bylo rozhodnuto, že součástí festivalu bude také seminář, jehož cílem bude konfrontace postupů a názorů vedoucí k teoretickému zobecnění závěrů. V roce 1976 nesl téma Problematika současného hrdiny. Pro posluchače pak organizátoři připravili veřejné poslechy a besedy s tvůrci soutěžních rozhlasových her. Zúčastnit se mohli i odborníci ze zahraničí, kteří měli možnost mimo soutěž prezentovat jednu rozhlasovou hru z vlastní produkce. Stanovená stopáž byla do 45 minut.

Ve svých prvopočátcích se festival původní rozhlasové hry konal jednou za dva roky v mezidobí festivalů slovenské rozhlasové hry v Piešťanech. Podmínkou pro přihlášení rozhlasové hry do soutěže bylo, že dílo nesmí být starší než dva roky. Hry pro festival vybíral pracovní výbor a schvaloval je ředitel Českého rozhlasu. Pracovní výbor byl složen z pracovníků Českého a Československého rozhlasu z oblasti programu a útvaru mezinárodních styků, techniky, propagace a autoprovozu. Předseda, šéfredaktor HRLDV, mohl tento výbor rozšířit i o pracovníky institucí a orgánů zúčastněných na festivalu. Úkolem pracovního výboru bylo připravit a zajistit průběh festivalu. Za tuto činnost byl odpovědný řediteli Českého rozhlasu.

Mikrofon

Nejlepší soutěžní příspěvky oceňovala a hodnotila pětičlenná porota sestávající z pracovníků rozhlasu, členů uměleckých svazů a případně ostatních orgánů a institucí zúčastněných na festivalu. Jmenoval ji ředitel Českého rozhlasu.

Druhý ročník festivalu Prix Bohemia se konal opět v mladé Boleslavi ve dnech 9. - 14. června 1978 a zúčastnilo se jej přes dvě stě autorů, herců, rozhlasových a dalších tvůrčích pracovníků.

Pravidla soutěže se řídila novým statutem, jenž zrušil platnost statutu pro první ročník. V mnoha bodech byly oba texty identické, v aktuálním statutu došlo ale k několika důležitým změnám. Ve statutu z roku 1978 jsou již uvedeny dvě základní kategorie festivalu: rozhlasová hra pro dospělé a rozhlasová hra pro děti a mládež. Každá z kategorií byla také posuzována vlastní pětičlennou porotou, přičemž šéfredaktor Hlavní redakce pro děti a mládež (HRDM) mohl navíc sestavit třetí porotu složenou výhradně z dětských posluchačů pro kategorii pohádek a her pro děti. Tato porota měla ovšem pravomoc udělit pouze symbolickou věcnou Cenu dětského posluchače. Z těchto změn lze vyčíst, že festival po dvouleté přestávce expandoval.

Do osmdesátých let vkročila Prix Bohemia s nečekanou pompou. Konala se ve dnech 19. - 23. května 1980, tentokrát ale opustila Mladou Boleslav a přesídlila do Plzně. Podle informací z dobového tisku třetí ročník festivalu svou úrovní překonal předchozí dvě soutěže a předpokládaní favorité měli na festivalu čím dál tím silnější konkurenci.

Poslední předrevoluční festival původní české rozhlasové hry Prix Bohemia se ve své původní podobě konal ve dnech 11. - 15. září 1989 a uzavřel tak jednu kapitolu historie tohoto festivalu. Podle informací z tehdejšího tisku měla přehlídka rozhlasové tvorby nebývale pozitivní atmosféru.

Krajinářsky koncipovaný průhled je oživen sochou dívky

Mezi lety 1989 a 1992 se nekonal žádný ročník. Festival byl obnoven v roce 1992, a to již pod novým názvem Prix Bohemia Radio. Dále se pak změnilo místo konání festivalu, za které bylo zvoleno lázeňské město Poděbrady. Festival je navíc od tohoto roku otevřen všem rozhlasovým žánrům, přičemž vyhlašované kategorie se každý rok mění. Od roku 1999 je pak koncipován jako soutěž mezinárodní.

S použitím části textu bakalářské práce Veroniky Hankusové "Minulost a současnost soutěže Prix Bohemia Radio".

Spustit audio

Naši partneři