Jak být v dnešní tekuté době spolu? Ptá se dokument Poločas návratu

„Pak druhý den mně Hanka řekla, že je těhotná. Nebyl jsem z toho nadšenej. -A cos mně odpověděl na to: ´Tak to je v …´“ Poznamenávají mladí manželé Vašek a Hanka ve třetím dílu série Poločasy. Mezní partnerské situace jako příležitost k úvaze nad tím, jestli dokážeme skloubit víru v sebe s vírou v to, co nás přesahuje.

Jak být v dnešní tekuté době spolu? Kněz Honza zve Honzu volnomyšlenkáře na návštěvu k lidem, jejichž životní příběhy jsou svědectvím zápasu o štěstí mezi světem osobním a nadosobním. Dominantou třetí návštěvy je povídání s Hankou a Vaškem v jejich bytě, se žvatlající dcerou Evičkou a s kvílivým novorozencem Jeníkem.

Každý díl série Poločasy je věnován zásadní životní proměně, která je vždy okamžikem poločasu: něco jsme prožili a něco jiného nás očekává. Jedna otázka se ale každým dílem objevuje zas a znovu: jak zažít a přežít změnu.

Pro dva hlavní protagonisty dokumentu, Hanky a Vaška, je hraniční životní zkušenost nejen v souvislosti s manželstvím pohnutá minulost jejich vztahu. U Vaška šlo také o zatěžkávací zkoušku jeho víry. Intenzita rozjitřujícího příběhu průběžně stoupá s narůstající otevřeností obou aktérů. Jejich vzpomínky jsou natolik živé a jejich vzpomínání natolik expresivní, až se z ohlédnutí do minulosti stává pokračování tehdejšího dění.

Volnomyšlenkář Jan Gogola ml. tvoří s knězem Janem Hanákem nesourodou autorskou dvojici série Poločasy. Pro spolupráci se ovšem oba rozhodli právě i z důvodu světonázorové rozdílnosti. Chtějí tím totiž demonstrovat nejen schopnost být v dnešní osobně i společensky rozpolcené době navzdory jinakosti spolu, ale jde tady taky o zpřítomnění situace, že to může být právě odlišnost, prostřednictvím které má smysl se potkávat, jestliže nemíníme žít už jen to prožité.

Dokument uslyšíte na Prix Bohemia Radio!

Kdy: pondělí 1. dubna 2019 | 17:05 - 17:55 | poslech + diskuze
Kde: Divadelní sál Uměleckého centra UP
Vstupné: zdarma na základě akreditace

Podívejte se na podrobný program poslechového dne.

Šetříme lesy, šetřete taky! Scénář dokumentu si stáhněte do svého mobilního telefonu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Soutěžní kategorie: Dokument
Název: Poločas návratu
Autor: Jan Gogola ml. a Jan Hanák
Režie: Jan Gogola ml. a Jan Hanák
Dramaturg: Lenka Svobodová
Autor hudby/zvukového designu: Václav Loub a Jan Hanák
Zvuková a technická realizace: Jan Hanák a Roman Špála
Délka (v minutách): 28:34
Jazyk: český
Vysíláno: Český rozhlas Dvojka