Mladí lidé v náročných životních situacích. Dramatům dominovalo téma rozvodů a dekonstrukce lidské psychiky

4. duben 2019

Festival v rámci třetího poslechového dne nabídnul v kategorii drama pět rozhlasových inscenací, které jsou zpracováním odlišné, a přesto v mnohém podobné. Témata se často vztahovala k dětskému či mladistvému posluchači.

Délka jednotlivých dramat byla rozsáhlejší, a proto nebylo ani v ranních hodinách na co čekat a moderátorka Kateřina Rathouská spustila na minutu přesně první drama. Normálně slýcháme označení „pohádka na dobrou noc“, ovšem tentokrát se jednalo spíše o pohádku pro dobré ráno.

První inscenací bylo totiž dílo s názvem Johana a továrna na sny. Příběh dvanáctileté Johanky, které se rozvádějí rodiče a ona tak raději prospí celé dny, aby jejich hádky nemusela poslouchat. Snové sekvence jsou provedeny velmi hravě s dynamickým hudebním zpracováním, oproti kruté realitě, která bez většího hudebního podkresu a působí tak nějak chladněji. Sny jsou zde navíc zpracovávány společností Sweet Dreams a.s.

Právě tématika snové korporace byla jedním z témat, na které se zvedla vlna ohlasu, zda inscenace nezkresluje dětem pohled na business a nevykresluje ho primárně v negativním hledisku. Diskutovala se také náročnost díla a otázka cílové skupiny, neboť inscenace sice působí velmi živě a poutavě pro děti, ale tématy se zaměřuje také na rodiče.

Poslech dramat a následná diskuze

  

V podobném duchu se nesla i druhá inscenace Širší než nebe, která už však tolik pohádková nebyla. Vnitřní monolog ženy, která přestože je v kómatu, tak vnímá okolní svět, způsobil u mnohých posluchačů úzkost a frustraci. „Díky rytmické organizaci a deformaci zvuku například ozvěnou jsme se mohli emočně vcítit do pozice ženy, která křikem odpovídá své malé dceři, která její vnitřní křik nemůže slyšet,“ poznamenal člen poroty Dmitri Plax.

Poslech dramat a následná diskuze

Jedním z trendů letošního ročníku byla tzv. audioreprezentace mysli a psychických stavů za užití zvukových koláží a obecně velmi pestrého sound designu. Tento trend se objevil v prvních dvou inscenacích, a princip jakési „akustické montáže“ využila také Hra na uši.

Ta několikrát posluchače upozorňuje, že se nejedná o rozhlasovou inscenaci a zakazuje jakoukoli imaginaci a vizualizaci. Porota vyzdvihla originalitu a nápaditost tohoto díla, které vsází primárně na zvuk, jeho polohy a modifikace. Za velké plus bylo považováno riskantní užití dlouhých chvil ticha. I přes zákaz, zmíněný v inscenaci, zde by opět apel na posluchačovu mysl a imaginaci. Porotce Ondřej Urban označil toto dílo za „oslavu zvukovosti.“

Poslech dramat a následná diskuze

V tematickém duchu reprezentace mysli se nesla také inscenace s názvem Krásný mladý obludy, která byla zaměřena na postižené s minimální či nulovou schopností vyjadřování se. Mladý William s mozkovou obrnou vtipně komentuje svůj hendikep a své fungování ve společnosti. Zábavné pojetí vážného tématu bylo pro mnohé zajímavým pohledem do nitra lidí s podobnými indispozicemi, avšak přítomná kontroverznost vyvolala i negativní vlnu ohlasů.

„Jsem nevidomý, na takovéto věci jsem zvyklý a nevadí mi. Pouštěl jsem však tuto inscenaci svým přátelům s různými druhy postižení a shledali ji místy parodickou až urážející,“ říká účastník festivalu Kamil Fajmon. Dramaturgyně Lenka Veverková poté uvedla, že s těmito lidmi pracuje, a kdyby si ze svých postižení nedělali legraci, zblázní se z toho.

Poslech dramat a následná diskuze

Poslední inscenace zůstala čistě v reálném prostředí a opět řešila otázku rozvodů a problematického mládí. Zlatý časy, jak svá léta nazývají dvě hlavní protagonistky Hanka a Linda, pojednávají o komplikovaných vztazích v rodině, o životních nástrahách a o jejich dopadech na děti a mládež.

Ondřej Urban v diskuzi k této inscenaci poznamenal: „Jak je to s rozvodovostí v České republice, když čtyři z pěti her jsou o rozvodech? To je opravdu smutné.“

Společné téma pro letošní ročník shrnula prezidentka festivalu Hana Maciuchová slovy: „Bylo to hodně o mladých lidech v komplikované životní situaci, což je velmi alarmující, protože lidské vazby ve společnosti se velmi rozvolňují, což se bohužel často týká i rodin.“

Poslech dramat a následná diskuze

Studentská porota ocenila inscenaci Krásný mladý obludy, jak pro své nápadité zpracování, tak pro dramaturgickou a hereckou stránku. Nelehký výběr čeká také oficiální odbornou porotu, jejíž rozhodnutí se dozvíme ve čtvrtek na zakončení festivalu.

autor: Marek Podlaha
Spustit audio