Musíme se neustále otevírat novým nápadům. Jiří Malina představuje novou festivalovou kategorii

18. únor 2019

Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio letos poprvé představí multimediální kategorii. K vidění a poslechu budou domácí projekty Českého rozhlasu, soukromých médií i studentské práce. Prostor budou mít i díla předních zahraničních mediálních domů. O nově vzniklé kategorii jsme hovořili s ředitelem Nových médií Českého rozhlasu Jiřím Malinou.

Proč Český rozhlas přichází s multimediální kategorií?

Český rozhlas se dlouhodobě věnuje multimedializaci svého obsahu. Toto téma je zajímavé nejen pro veřejnoprávní média, ale i pro ta soukromá. Klasická média, která byla ještě v předchozí dekádě velice úspěšná svým primárním obsahem, v případě rozhlasu tedy audiem šířeným éterem, hledají v současnosti nové možnosti, jak doručovat svůj obsah posluchačům a uživatelům. Toto rozšiřování služeb je logická součást naší práce, a tak se Český rozhlas rozhodl v rámci Prix Bohemia Radio zavést kategorii Multimédia. Věříme totiž, že v budoucnu budou právě multimédia přirozeným nástrojem, jak atraktivně distribuovat obsah našim posluchačům.

Je nějaký důvod, proč se tak stalo právě v letošním roce?

Důvod není nijak zvlášť složitý. Multimédia jsou současnou výzvou pro mediální domy, jejich zastoupení v rámci festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio je tak logické.

Co všechno spadá do kategorie multimédia?

To je složitá otázka. V nejširším slova smyslu spadá do této kategorie takřka všechno, ale my v rámci nultého ročníku soutěže vnímáme multimédia jako něco, co pomáhá audio pomyslně obalit vizuální, interaktivní formou. Projekty, které se v Olomouci objeví, by měly představovat inovativní přístup ve snaze nabídnout audio obsah posluchačům kreativní a neotřelou formou.

Co od letošního nultého ročníku očekáváte?

Nultý ročník návštěvníkům festivalu nabídne atraktivní prezentace a ukázky toho, že audio je i v 21. století zajímavým obsahovým nosičem a že jej multimédia a internet dokáží skvěle doplnit. Před několika lety se na internetu dostalo audio tak trochu na druhou kolej ve prospěch trendového vizuálního obsahu, ale v současné době je zpět. Tím samozřejmě myslím mluvené slovo od publicistiky, audio knih až po speciální formáty jako je dokudrama a další. Naším úkolem je proto ukázat, že audio je stále zajímavé, zábavné a sexy. Slibujeme si ale i to, že nová festivalová kategorie povede k další popularizaci nových médií, ukáže, jak Český rozhlas umí inovovat, a otevře debatu o inovaci se soukromými rádii a veřejnoprávními médii ze zahraničí.

Nová kategorie na festivalu nabídne kromě zvuku i fotky a videa

Má Český rozhlas konkrétně také co nabídnout v rámci „obohaceného audia“?

Určitě. Je zřejmé, že do budoucna nebude moci Český rozhlas existovat pouze jako vysílatel audia, ale spíše převezme roli tvůrce obsahu. Asi před deseti lety jsem byl na konferenci, kde se hovořilo o internetových rádiích a o tom, jak budou ovlivňovat veřejnoprávní rozhlas. Už tehdy se ukázalo, že tím nejdůležitějším je dobrý obsah, způsoby jeho šíření jsou až na druhém, ač samozřejmě důležitém, místě.

Podle jakých parametrů bude festivalová porota vybírat vítěze?

Díla budou posuzována z několika hledisek. Velkou roli hraje inovativnost, multimédia jsou vždy primárně o ní. Významným měřítkem je ale i atraktivita pro posluchače a uživatele, jestli si projekt našel cestu k posluchačům a jak velký měl dopad. Nesmírně důležitý je ale i způsob, jak tvůrci přiměli své publikum, aby si nakonec audio skutečně poslechlo. Hlavním úkolem multimediálních projektů je totiž přijít s neotřelými způsoby, jak zpřístupnit konzumaci audia.

Prozradíte nám už některého z porotců?

Naším hlavním cílem je přijít s atraktivní podívanou a poslechem pro účastníky festivalu. Volili jsme proto porotce, kteří zastávají různé role v rámci multimediálního prostoru. Do festivalové poroty tak usednou akademici, mediální odborníci i multimediální umělci. Diskuse nad projekty tak nebude čistě akademická, nebo příliš zatížená mediální problematikou. Návštěvníci se mohou těšit např. na Matěje Hájka člena umělecké skupiny Ztohoven, audio vizuálního umělce Vladimíra 518, odborníka na multimedia a marketing Filipa Rožánka nebo ředitele divize marketingu a obchodu Radiohouse s.r.o. Petra Uchytila a Boba Stránského z Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně. Předsedkyní poroty bude Dita Malečková z FF UK, kde  v rámci Studií nových médií vyučuje Současnou filozofii, Současnou vizuální kulturu a další předměty.

Existuje vysněný projekt, který byste rád, ať už letos nebo příští rok, na festivalu Prix Bohemia Radio viděl?

Můj vysněný projekt by se v rámci multimediální kategorie Prix Bohemia Radio mohl objevit v roce 2020. Přál bych si, aby se do finále probojoval mujROZHLAS.cz, který v současnosti připravujeme. Snažíme se vytvořit největší zvukový portál v Česku, který posluchačům zpřístupní naše audio služby pohromadě na jednom místě včetně nových nástrojů a speciálního obsahu pro online prostředí. Je to jeden z nejvýraznějších úkolů pro tento rok. V letošním roce žádný konkrétní vysněný projekt nemám, vše, o čem jsem snil, se v multimediální kategorii objeví. Jsem moc rád, že v soutěži budou mít zastoupení i kolegové ze soukromých médií. Návštěvníci tak budou moci sledovat, jak se soukromá rádia vyrovnávají s multimedializací a distribucí v online prostoru. Těším se i na zahraniční projekty, protože myslím, že pro české publikum bude nesmírně zajímavé vidět, jak s multimedializací pracují přední mediální domy v Evropě.

Jak probíhal výběr zahraničních projektů?

Letošní nultý ročník nás přiměl k proaktivnímu přístupu. S ohledem na to, že kategorie není nijak zaběhlá, rozhodli jsme se oslovit napřímo různá média a přiblížit jim, o čem kategorie Multimédia je a proč by pro ně mohla být zajímavá. Na základě zpětné vazby jsme pak zužovali okruh projektů, které se nakonec na Prix Bohemia Radio objeví. V případě zahraničních projektů jsme oslovovali tvůrce konkrétních projektů, které nás zaujaly a které již dosáhly úspěchu na mezinárodní scéně.

Letos se poprvé na festivalu Prix Bohemia Radio představí tvůrci se svými audio projekty doplněnými o obrazový doprovod. Mezinárodní festival rozhlasové tvorby se rozšiřuje o čtvrtou kategorii - Multimédia. Pro její nultý ročník zvolili organizátoři téma Audio letmým pohledem.

Čerpá Český rozhlas při multimedializaci obsahu inspiraci ze zahraničí?

Odpovím trochu fotbalově – tak určitě. Slovo inovace je pro nová média samozřejmostí. Je ale důležité, aby měla hlavu a patu, tudíž je nutné inspirovat se věcmi, které se již osvědčily. Online projekty mohou být časově i finančně velice náročné a dobrý výsledek není vždy zaručený. Právě proto je dobré moci se odrazit od úspěšných realizací zahraniční i domácí produkce. Nápady se snažíme hledat i na domácí scéně, ty nejlépe reflektují specifika českého trhu. Zahraniční, například anglicky hovořící média, mají celosvětový zásah a mohou využívat prostředky spojené s univerzalitou jazyka. Česká republika je svým jazykem velice specifická a to má samozřejmě na audio obsah a jeho distribuci velký vliv.

Na jaké projekty se mohou návštěvníci Prix Bohemia Radio těšit?

Český rozhlas nabídne Projekt 1968, který kombinuje multimediální ztvárnění v podobě mobilní aplikace, rozšířené a virtuální reality. Jeho součástí byla i rekonstrukce vysílání z roku 1968, která se přenášela v audiovizuální podobě několik hodin. Kolegům se povedlo vytvořit opravdu něco unikátního. Za pozornost určitě stojí i počin kolegů ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz, kteří nabídli pohled do zázemí významných českých umělců. A protože já osobně v online prostředí nevnímám konkurenci jako něco negativního, jsem rád, že bude k vidění i aplikace Youradio společnosti Active Group. Ze zahraničí máme pro účastníky připraveny projekty z britského BBC, norského veřejnoprávního domu NRK nebo německého Deutschlandsadio.

Jak bude vypadat den, který je na festivalu věnován multimédiím?  

Dopoledne věnujeme soutěžním prezentacím projektů, které se dostanou do užšího výběru. Během odpoledne nabídneme návštěvníkům prezentaci studentských prací na téma audio a multimédia. Doufám, že tato část bude obzvlášť inspirativní pro studenty, kteří práci s multimédii a audiem zvažují, nebo se jí už věnují. V rámci prostoru, kde bude kategorie probíhat, bychom rádi uspořádali také malou výstavu na téma audiovizuální tvorba.

Máte nějaký dlouhodobý záměr pro rozvoj kategorie Multimédia?

Moc bych si přál, aby se rozvinula komunikace mezi akademickou půdou a Českým rozhlasem. A pak hned paralelně spolupráce mezi veřejnoprávním rozhlasem a soukromými rádii. To by neměl být vzdušný zámek, ale konkrétní předmět našich snah. Právě impulzy od studentů, kteří se na problematiku multimédií dívají jinou optikou, mohou být nesmírně podnětné.

Snahou Českého rozhlasu jako subjektu, který má za úkol rozvíjet nové služby, by pak měla být implementace nových přístupů. Na překážku není ani sdílení získaných zkušeností a know-how se soukromými médii, se kterými bychom se měli snažit audio trh rozvíjet a hledat produktivní nástroje pro distribuci obsahu a oslovení současných i nových posluchačů.

autoři: Anna Vošalíková , nwe
Spustit audio