Prix Bohemia Radio 2008 - uzávěrka! - deadline!

22. září 2010

Připomínáme, že tuto sobotu, tedy 31.5. 2008, je uzávěrka pro první dvě kategorie letošního ročníku Prix Bohemia Radio. We remind you, that on Saturday, May 31st 2008, is the date of deadline for first two categories of this year´s festival Prix Bohemia Radio.

Po celý tento týden je tedy možné ještě přihlašovat pořady do mezinárodní kategorie "REPORTÁŽ" (investigativní reportáž ze současnosti do dvaceti minut za období od 1.6. 2007 do 31.5. 2008) a kategorie "ROZHLASOVÁ HRA PRO DOSPĚLÉHO POSLUCHAČE" (rozhlasová hra původní, adaptace nebo dramatizace s přihlédnutím k moderním trendům ve zvukovém designu do šedesáti minut za období od 1.6. 2006 do 31.5.2008).

The whole week you can register your programme entries onto the international category "REPORTAGE" (investigative reportage of the present time of the length till 20 minutes from period 1. 6. 2007 to 31. 5. 2008) and the category "RADIO DRAMA FOR ADULT LISTENER" (radio originál drama, adaptation or dramatization with the attention to the modern trends in the sound design of the length till 60 minutes from the period 1. 6. 2006 to 31. 5. 2008).

Třetí kategorie "ROK 2008 - ROK OSMIČKOVÝCH VÝROČÍ" (publicistický pořad věnovaný historickým mezníkům v českých, resp. československých dějinách do šedesáti minut za období od 1.6. 2006 do 30.6. 2008) má uzávěrku 30.6. 2008. V případě této kategorie je letos možné přihlašovat i pořady v uvedeném období natočené a dosud neodvysílané.

The third category "YEAR 2008 - YEAR OF OCTAL ANNIVERSARIES" (publicistic programme presenting the historical crossroads in czech, respectively czechoslovakian history of the lenght till 60 minutes from the period 1. 6. 2006 to 30. 6. 2008) with its deadline to 30. 6. 2008. In case of this category is possible to enter also programmes recorded in this period and not broadcast yet.

autor: Tomáš Vacek
Spustit audio

Naši partneři