Soutěžní kategorie Prix Bohemia Radio 2010

21. září 2010

I. kategorie:
Radioart - Zvuková kompozice v rádiu (mezinárodní kategorie)
Zvuková kompozice, která strukturálně i esteticky reflektuje širokou paletu výrazových prostředků současného světa akustických umění, boří hranice žánrů i zaběhnuté principy vytváření tradičních programových schémat; zvláštní důraz při vzniku kompozice je kladen na rozhlas jako tvůrčí médium. Maximální stopáž nominované kompozice, která byla odvysílána v době od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2010, je 60 minut. Udělena budou ocenění: Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2010 (autorovi), Národní cena Prix Bohemia Radio 2010 (autorovi), v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání.

II. kategorie:
Rozhlasová hra
Rozhlasová hra původní, adaptace nebo dramatizace, včetně hry pro mládež a pohádky, do 60 minut za období od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2010. Udělena budou ocenění: Cena Prix Bohemia Radio 2010 (Cena bude dle rozhodnutí poroty rozdělena mezi všechny tvůrce vítězné rozhlasové hry), v případě rozhodnutí poroty Zvláštní cena Prix Bohemia Radio 2010 za rozhlasovou hru určenou dětem a v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání za originalitu ztvárnění.

III. kategorie:
Dokument
Dokument do 60 minut za období od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2010. Udělena budou ocenění: Cena Prix Bohemia Radio 2010, v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání.

IV. kategorie:
Zpravodajská reportáž
Zpravodajská reportáž do 8 minut za období od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2010. Udělena budou ocenění: Cena Prix Bohemia Radio 2010, v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání.

Spustit audio

Naši partneři