Strašidelné běsnění na Kolonádě

22. září 2010

Šetřit se někdy nevyplácí. A pokud se k tomu přidá vzájemná nevraživost, je to úplný konec. Přesvědčila se o tom tři zámecká strašidla.

Bílá paní Aloisie, která se považovala za jedinou právoplatnou obyvatelku zámku. Madla, co si ráda občas přivlastnila něco, co jí nepatří. A vojevůdce s duší básníka Felix, který ale spíše než mečem radši bojoval perem. Madla s Felixem se snažili bílé paní zbavit, jenže Madla dávala málo přísad do čarodějné směsi. Nejenže tím pádem Aloisie nezmizela, ale dokonce se přivolal zlý duch. Zámek se ocitl ve velikém nebezpečí!

Ne, není řeč o poděbradském zámku, ve kterém mimo jiné probíhají slavnostní programy Prix Bohemia Radio, ale o zámku pohádkovém v podání DIVADLA NA rozHRANÍ. Ve středu 1. října v deset hodin na Kolonádě uvedlo Strašidelný výlet na jeden prapodivný zámek. Sál zaplněný dětmi burácel smíchem, když zlý duch projevoval svou hloupost a například v čarodějné knize nahlas četl způsob, jak ho odčarovat. Vyslechla to nejen dvě strašidla, ale zejména kluk Lukáš, který přišel z vesnice s nejmenším potokem na světě a který onen zámek zdědil. Že se nebál tří ustrašených strašidel, není nic překvapujícího, ale on se nebál ani zlého ducha, který užuž chtěl vyřknout kouzlo, kterým by zámek proměnil ve zříceninu.

Strašidla se z kouzla dozvěděla, že musí změnit svá chování. Bílá paní skončila se svou panovačností a Madla přestala krást. Jen tu byl ještě jeden problém. Bázlivý Felix se ztratil. Zlý duch proměnil Lukáše v kámen, takže už nebyl nikdo odvážný, kdo by se mu postavil. A právě tehdy se Felix přiřítil na scénu a neohroženě po zlém duchu skočil. Teď už zbývalo jen pronést zaklínadlo a zlý duch byl z hradu vyhnán.

Dobro a láska nakonec zvítězila, což děti ocenily potleskem. Představení prolínané písničkami skončilo. A aby se ukázalo, že i zlý duch se může napravit, v té poslední písničce si zazpíval s ostatními postavami. Dětem při ní zamávali herci Jiří Kohout, Libor Jeník, Jiří Krejčí, Jana Borgisová, Šárka Malíková a Dáša Kouřilová. To vše se dělo za režijního dohledu Marty D. Dvorské a hudbu, která dokázala děti roztleskat do rytmu, složil Daniel Fikejz.

Spustit audio

Naši partneři