Udělení cen pro zahraniční účastníky festivalu

7. červen 2011

Držitelé cen Prix Bohemia z řad zahraničních účastníků festivalu a z řad zahraničních i národních účastníků v novodobých dějinách festivalu v mezinárodní kategorii.

Období od roku 1979 – 1989

Prix Bohemia 1980:
Cenu pro zahr. účastníka dostala hra Gennadije Nikitina "Praktický člověk" (SSSR).

Prix Bohemia 1981:
Cena města Plzně za zahraniční hru – „Děti ztracené v bažinách“, autorka: Pirko Jaakkola (Finsko).
Cenou byla plastika zasloužilého umělce Rudolfa Svobody.


Udělení cen pro zahraniční i národní účastníky v novodobých dějinách festivalu 1995 – 2008 v mezinárodní kategorii


1995
(záštitu nad festivalem převzal prezident Václav Havel)

Rozhlasová reportáž (1. ročník mezinárodní) (14 českých reportáží a 13 zahraničních rep.)
Cena Prix Bohemia Radio v kategroii rozhlasová reportáž: Maracin Murawski a Ernest Zozun za autorský text „... bez názvu“ (Polsko)
Národní cena Prix Bohemia Radio v kategorii rozhlasová reportáž: Zuzana Nováková za reportáž o soudní exekuci bytu neplatícího nájemníka (Rádio Profil)

Hudební pořad

Zábavný pořad

Rozhlasová reklama
Čestná uznání: Evě Michalowské (1. program Polského rozhlasu), Martě Růžičkové (ČRo Hradec Králové), Václavu Ryslovi (ČRo Praha), Jiřímu Temlovi (ČRo Praha), malíři Vladimíru Komárkovi (host pořadu Tobogan, ČRo Praha), Jiřímu Macháčkovi (ČRo Praha), Miroslavu Buriánkovi a dr. Tomáši Kůsovi (ČRo Plzeň).


1996
(záštitu nad festivalem převzal předseda vlády V. Klaus)

Publicistický pořad (mezinárodní – na téma: Děti a drogy) (23 pořadů – 1/3 zahraniční)
Cena Prix Bohemia Radio v kategroii publicistický pořad: Gabriela Horečná (Slovenský rozhlas): „Jsou drogy nevyléčitelný problém?“
Národní cena v téže kategorii: Marek Janáč (ČRo 1 - Radiožurnál) - Mámo, já fetuju
Jana Černohorská (ČRo 2 – Praha) - Nefetuj a piš
Čestná uznání: Zdena Kolářová (ČRo České Budějovice) - Němčické zvonění, Miluše Tikalová a Josef Vomáčka (ČRo 2 – Praha) - Vím už opravdu vše o AIDS, Malgorzata Najgrodská (Polsko) - Dát sám sobě

Literárně - dramatické dílo pro dospělé a děti (uděleno 7 čestných uznání)

Hudební pořad

Dokument

1997

Publicistický pořad (mezinárodní - Xenofobie)
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 1997 v kategorii dokumentu na téma xenofobie a rasismus: Uwe Stolzmann - Jednou nohou v Havaně, druhou v Miami (SRN)
Národní cena Prix Bohemia Radio 1997 v kategorii dokumentu na téma xenofobie a rasismus: Hana Krejčová - Černobílé děti (ČRo České Budějovice)
Čestná uznání: Krzysztof Wyrzykowski - Stíny minulosti (Polsko) a Marie Dlabalová Romská otázka (ČRo Ostrava)

Zábavný pořad

Hudební pořad

1998
(75. výročí existence rozhlasového vysílání, pod záštitou min. kultury P. Dostála)
Hudební pořad (mezinárodní) (15 pořadů ze zahraničí)
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio v kategorii hudebních pořadů: Alan Hall - Beethoven’s fifth (BBC Radio 3)
Národní cena Prix Bohemia Radio v kategorii hudebních pořadů: Vladimír Merta - Ozvěny lidské duše
Čestné uznání: Christos Hatzis a Keith Horner – Footprints in New Snow (CBC Radio Two – Canada)

Rozhlasová reportáž

Pořad pro děti a mládež

1999

Zábavný pořad (mezinárodní)
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 1999 v kategorii zábavných pořadů: Milan Lasica, Július Satinský, Jan Kolář - Škola života Lasici a Satinského (ČRo 2 – Praha)
Národní cena Prix Bohemia Radio 1999 v kategorii zábavných pořadů: Ondřej Suchý - Nostalgické muzeum zábavy Extra (ČRo 2 – Praha)
Čestné uznání: Julie Tzanková - The Bulgarians a cyklus Sám doma
Cena generálního ředitele Českého rozhlasu: Josef Henke

Publicistický pořad

Rozhlasová hra


2000 (celkem 60 přihlášených pořadů)
Publicistický pořad - Současnost a budoucnost EU (mezinárodní kategorie) (pouze 3 země: Slovensko, Španělsko, Finsko)
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2000 v kategorii publicistických pořadů: Hana Pompurová - dvoudílný seriál o EU „EU – čo o nej vieme a nevieme“ (Rádio Regina Košice)
Národní cena Prix Bohemia Radio 2000 v kategorii publicistických pořadů: Marta Růžičková, Jan Krejčí - Kulatý stůl

Záznam živého vysílání - kontaktní pořad

Pořady uměleckého slova


2001
(celkem 38 přihlášených pořadů)
Hudební skeč (mezinárodní kategorie) (4 pořady – 2 ze zahraničí – Dánsko, Slovensko)
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2001: „Mechanical ball´s street“ – ČRo 3 Vltava /Vlado Rusko, Petr Mandel, Petr Šplíchal, Milan Křivohlavý/
Národní cena Prix Bohemia Radio 2001: „Hudební slovníček mentální archeologie – 1. díl“, Igor Boháček, ČRo Brno

Pořad pro děti a mladé posluchače do 15 let (12 děl): K. Navrátil: Osudy ve stínu drog IV.

Feature, rozhlasové pásmo a všechny jeho aplikace, nebo kompozičně propracovaný zvukově autentický špičkový publicistický pořad (22 pořadů): D. Vaughan: A Tale of Two Villages

2002
(celkem 59 snímků)
Zábavný pořad (mezinárodní kategorie) /porota poslechla 11 pořadů/
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2002: Niklaus Helbling a Martin Gantenbein za pořad "Bambifikation"
Národní cena Prix Bohemia Radio 2002: Ladislav Gerendáš a Jiří Dohnal za pořad "Zářnou cestou až ke Karlu Hynku Máchovi"
Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2002: cyklus ČRo 2 - Praha "Kdy to bylo?"


Rozhlasová hra pro dospělé posluchače (porota poslechla 24 pořadů)

Publicistický pořad (porota poslechla 24 pořadů)


2003
(celkem 74 snímků)
Radiofonický pořad (mezinárodní kategorie) /porota poslechla celkem 21 pořadů/
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2003: Vilo Santanelli (Slovenský rozhlas): „Žena s čiernými krídlami“
Národní cena Prix Bohemia Radio 2003: Four Dimensions: „Praha 2002 – Vltavské intermezzo“

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2003: Jitka Škápíková a Michal Rataj (Český rozhlas 3 – Vltava) „Pablo Picasso: Maluji vlastní krví“ a autorka Helen Thorington (Roslindale, MA) za radiofonický pořad „ 9-11-01-scapes“

Autoanonce (porota poslechla celkem 30 pořadů)

Reportáž (porota poslechla celkem 23 pořadů)


2004
Multikulturní pořad (mezinárodní kategorie)
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2004: Els Huver, „The Other World of Sunday Morning - Who and what is typical Dutch?“ („Ten druhý svět nedělního rána - Kdo a co je typický Holanďan?“)
Národní cena Prix Bohemia Radio 2004: Goranka Oljača, „Cizinci v Česku - Mě to netýká“

Zvláštní uznání mezinárodní Prix Bohemia Radio 2004:Gabriela Horečná, „Hovorca Rómov“
Zvláštní uznání národní Prix Bohemia Radio 2004: Martina Vodičková, „Hanka“

Regionální/lokální téma

Pořad uměleckého slova

2005
(celkem 77 pořadů)
Publicistický pořad na téma 60. výročí konce II. světové války (mezinárodní kategorie) /celkem 46 přihlášených pořadů/
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2005: "Kriegskinder in Mitteldeutschland -Erinnerungen" (Válečné děti ve středním Německu - vzpomínky), autor: Ralf Geissler
Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2005: "The night of Heroes", (Noc hrdinů), autorka: Jolanta Krysowata
Porota dospěla k jednomyslnému závěru, že neudělí národní cenu.

Hudební pořad (porota posoudila celkem 15 přihlášených pořadů)

Rozhlasová hra pro děti a mládež (porota posoudila celkem 16 přihlášených pořadů)

2006
(celkem 94 přihlášených pořadů)
Autoanonce (mezinárodní kategorie)
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2006: Polský rozhlas 3 (Trójka, Polskie radio SA) za autoanonci "24 hodin v životě průměrného Poláka", autor: Michal Hoffmann

Národní cena Prix Bohemia Radio 2006: "Starosta 2006", autorů Petra Zettnera a Petra Hladíka (Český rozhlas Region, Vysočina)
Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 (mezinárodní) za technické provedení: Slovenský rozhlas, Rádio FM za autoanonci "Game News_ FM", autor Dušan Vanča

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 (národní) za technické provedení: Český rozhlas 3 - Vltava za autoanonci "Český rozhlas D-dur" autorek Markéty Jahodové a Marie Duškové

Rozhlasová hra pro dospělého posluchače

Publicistický pořad - lidský příběh

2007
(celkem přihlášeno 112 pořadů)
Hudebně-publicistický pořad (mezinárodní kategorie) /celkem 40 přihlášených pořadů/
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2007: "Copak může být láska hřích ?" - Ke 100. výročí narození Zarah Leander (Kann denn Liebe Sünde sein? -Zarah Leander zum 100. Geburstag), autorka Margarethe Engelhardt-Krajanek (ORF)
Národní cena Prix Bohemia Radio 2007: "Husáku, proč?", autor Jan Sedmidubský
Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2007: "Hlas" (The Voice), autorka Julia Prus
Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2007: "Hudební cestopis - Čína", autorů Veroniky Rezkové a Leoše Koska

Literatura v proměnách rozhlasových žánrů (porota posoudila 35 pořadů)

Lidská komedie (porota posoudila 37 pořadů)

2008
(celkem přihlášeno 80 pořadů)
Reportáž (mezinárodní kategorie) /celkem 26 pořadů/
Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2008: "Média v éře Vladimíra Putina", autor Petr Vavrouška
Národní cena Prix Bohemia Radio 2008: "Noha pana Stráneckého", autor Petr Zettner
Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2008: "Nezapomenutá pravda, Seznam Sachalinu" autor Choe Hong Juna (KBS – Jižní Korea)

Rozhlasová hra pro dospělého posluchače (celkem 30 pořadů)
Rok 2008 - rok osmičkových výročí (celkem 24 pořadů)

autor: nwe
Spustit audio

Naši partneři