Vyhlášení termínů a soutěžních kategorií Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby PRIX BOHEMIA RADIO 2010

21. září 2010

V souladu se Statutem rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio, který se bude konat v termínu od 5. do 7. října 2010 v Poděbradech, vyhlašuji pro rok 2010 tyto kategorie:

I. Radioart - Zvuková kompozice v rádiu (mezinárodní kategorie)
Zvuková kompozice, která strukturálně i esteticky reflektuje širokou paletu výrazových prostředků současného světa akustických umění, boří hranice žánrů i zaběhnuté principy vytváření tradičních programových schémat; zvláštní důraz při vzniku kompozice je kladen na rozhlas jako tvůrčí médium. Maximální stopáž nominované kompozice, která byla odvysílána v době od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2010, je 60 minut.
Udělena budou ocenění: Mezinárodní cena Prix Bohemia Radio 2010 (autorovi), Národní cena Prix Bohemia Radio 2010 (autorovi), v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání.

II. Rozhlasová hra
Rozhlasová hra původní, adaptace nebo dramatizace, včetně hry pro mládež a pohádky, do 60 minut za období od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2010.
Udělena budou ocenění: Cena Prix Bohemia Radio 2010 (Cena bude dle rozhodnutí poroty rozdělena mezi všechny tvůrce vítězné rozhlasové hry), v případě rozhodnutí poroty Zvláštní cena Prix Bohemia Radio 2010 za rozhlasovou hru určenou dětem a v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání za originalitu ztvárnění.

III. Dokument
Dokument do 60 minut za období od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2010.
Udělena budou ocenění: Cena Prix Bohemia Radio 2010, v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání.

IV. Zpravodajská reportáž
Zpravodajská reportáž do 8 minut za období od 1. 1. 2009 do 31. 5. 2010.
Udělena budou ocenění: Cena Prix Bohemia Radio 2010, v případě rozhodnutí poroty Zvláštní uznání.

Do soutěže bude přijat pořad s řádně vyplněnou přihláškou (viz internet a intranet). V případě I. kategorie je nutné dodat i synopsi v anglickém jazyce. Pořad odevzdejte na CD nebo MP3.
Uzávěrka soutěže je dne 31. května 2010.

Veškeré materiály zasílejte do kanceláře Producentského centra Českého rozhlasu.

Všechny nominované kompozice do I. kategorie budou zároveň bezúplatně k dispozici pro jedno celoplošné odvysílání Českým rozhlasem. V případě II. a III. kategorie nesmí být přijat pořad, který byl přihlášen do loňského ročníku.

Miroslav Dittrich
ředitel festivalu

Spustit audio

Naši partneři