Výsledky Prix Bohemia Radio 2003

7. červen 2011

Udělení cen Prix Bohemia v roce 2003 v jednotlivých kategoriích.

I.
Porota mezinárodní kategorie Radiofonický pořad ve složení:
Jiří Vejvoda – předseda poroty
Hanuš Bartoň, Petr Dufek, Peter Janík a Josef Plechatý - členové
Eva Vovesná - tajemnice poroty
posoudila celkem 21 přihlášených pořadů a rozhodla, že:

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2003 v mezinárodní kategorii Radiofonický pořad získávají autoři Jitka Škápíková a Michal Rataj (Český rozhlas 3 – Vltava) za radiofonický pořad „Pablo Picasso: Maluji vlastní krví“ (v rámci letošního vymezení kategorie uděluje porota toto čestné uznání pořadu, který netradičními zvukovými prostředky umocňuje působivost příběhu, vyjádřeného slovy) a autorka Helen Thorington (Roslindale, MA) za radiofonický pořad „ 9-11-01-scapes“ o tragédii 11. září 2001 (pořad je součástí multimediálního díla, jehož obrazová část je dosud umístěna v internetové síti. Zvuková složka tohoto díla, založená na důkladném výběru autentických zvukových materiálů a prvků elektroakustické hudby, evokuje silný emocionální zážitek).

Národní cenu Prix Bohemia Radio 2003 v mezinárodní kategorii Radiofonický pořad získávají Four Dimensions za radiofonický pořad „Praha 2002 – Vltavské intermezzo“ (porota oceňuje skutečnost, že tvůrci nápaditě mapují aktuální událost, a dále režijní i technické zpracování pořadu, který se - svou žánrovou čistotou - nejvíce blíží zadání kategorie)

Mezinárodní cenu Prix Bohemia Radio 2003 v mezinárodní kategorii Radiofonický pořad získává autor Vilo Santanelli (Slovenský rozhlas) za radiofonický pořad „Žena s čiernými krídlami“ (pořad objevným způsobem propojuje hudební a zvukovou složku v duchu ars acustica s mluveným slovem. Porota ocenila důsledné kompoziční zpracování celku a rozhodla jednomyslně).

II.
Porota kategorie Autoanonce ve složení:
Karel Zajíc – předseda poroty
Michal Zelenka, Martin Schuster, Jiří Kánský, Ivan Kadeřávek
Blanka Tůnová - tajemnice poroty
posoudila celkem 30 pořadů a rozhodla, že

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2003 v kategorii Autoanonce získávají:
Český rozhlas 2 – Praha za technické provedení autoanonce „Pozvánka na Vyšehrad“ autora Aleše Cibulky a Frekvence 1 za technické provedení autoanonce na stanici

Hlavní cenu Prix Bohemia Radio 2003 v kategorii Autoanonce získávají: autoři Dan Kohout a Petr Mekina (Country Radio) za autoanonci „Všichni jsou dobří, ale my jsme COUNTRY“ (jejich příspěvek nejlépe vystihuje význam a účel autoanonce v programu stanice)

III.
Porota kategorie Reportáž ve složení:
Jiří Hraše – předseda poroty
Věra Heroldová - Šťovíčková, Ruzbeh Oweyssi, David Vaughan, Aleš Vrzák
Jana Odvárková - tajemnice poroty
posoudila celkem 23 přihlášených pořadů a rozhodla, že:

Čestné uznání Prix Bohemia Radio 2003 v kategorii Reportáž získává:
autor Vít Pohanka (Český rozhlas 1 – Radiožurnál) za reportáž „ Pomoc Iráku“

Hlavní cena Prix Bohemia Radio 2003 v kategorii Reportáž nebyla udělena vzhledem k úrovni soutěžních příspěvků.

autor: nwe
Spustit audio

Naši partneři