Výsledky Prix Bohemia Radio 2005

8. červen 2011

Udělení cen Prix Bohemia v roce 2005 v jednotlivých kategoriích.

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 za tvůrčí přínos zvukového mistra v inscenaci "Mimořádný program č. 7"
získává Milan Křivohlavý.

Zvláštní uznání za řešení akustického designu získává kolektiv tvůrců inscenace
"Jméno růže".

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 získává
Pořad "Na křesťanské vlně Plzně - rozhovor s farářem Milanem Horvátem"
autora: Ondřeje Vaculíka

I. Porota kategorie "Rozhlasová hra pro děti a mládež"
ve složení:
předseda: Miroslav Dittrich
členové poroty: Jiří Hraše
Kateřina Krejčí
Josef Maršík
Petr Pavlovský
tajemnice poroty: Eva Vovesná
posoudila celkem 16 přihlášených pořadů a rozhodla, že:

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2005 získává
Pavel Brycz - za původní rozhlasovou hru "Neberte nám ptáka Loskutáka".
Pozoruhodné je na ní obzvláště vtipné formální i obsahové využití rozhlasového specifika, jiným médiem nerealizovatelné.

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2005 za zvukovou realizaci získává
tým inscenace "Krabat".
Režisér Aleš Vrzák, autor hudby Petr Mandel, zvukový mistr Ladislav Reich, zvukové efekty Jiří Litoš, záznam a střih Jitka Kundrumová.
Vzniklo dílo zvukově plastické a kultivované.

Cenu Prix Bohemia Radio 2005 získává
Hana Kofránková
za režii inscenace hry Violy Fischerové "Jak Kuba vyzrál na Papejše".
Porota ocenila režijní přínos v celé jeho komplexnosti, od uchopení textu přes složení realizačního týmu, až po velice nápadité a originální herecké obsazení. Inscenace je přesně zacílena na dětského posluchače.

II. Porota kategorie "Hudební pořad"
ve složení:
předseda: Michael Prostějovský (předseda)
členové: Dr. Jiří Pilka
Jiří Teml
Karel Zajíc
Ervín Kukuczka
tajemnice poroty: Blanka Tůnová
posoudila celkem 15 pořadů a
rozhodla, že

Cenu Prix Bohemia Radio 2005 získává
autor: Lukáš Hurník
za pořad "Nedopsané Requiem"
Pořad je svým obsahem přínosný a zajímavý, seznamuje posluchače s novými okolnostmi vzniku hudebního díla - Mozartova Requiem.
Rovněž po realizační stránce využívá bohatě principu moderního rozhlasového vysílání. Celkově je tak posluchačsky atraktivní.
Zvláštní uznání nebylo uděleno.

III. Porota mezinárodní kategorie "Publicistický pořad na téma 60. výročí konce II. světové války"
ve složení:
předseda: Alexandr Pícha
členové: Miroslav Krupička
Richard Kvasnovský
Václav Moravec
Jiří Hošek
tajemnice poroty: Jana Odvárková
posoudila celkem 46 přihlášených pořadů a
rozhodla, že:

Mezinárodní cenu Prix Bohemia Radio 2005 získává
pořad: "Kriegskinder in Mitteldeutschland -Erinnerungen"
(Válečné děti ve středním Německu - vzpomínky)
autor: Ralf Geissler

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2005 získává
pořad: "The night of Heroes"
(Noc hrdinů)
autorka: Jolanta Krysowata
Porota dospěla k jednomyslnému závěru, že neudělí národní cenu. Důvodem je skutečnost, že národní pořady zdaleka nedosahovaly takové profesionální úrovně, zejména v rozhlasovém zpracování, jako 4 zahraniční pořady, které se dostaly do užšího výběru.

autor: nwe
Spustit audio

Naši partneři