Výsledky Prix Bohemia Radio 2006

7. červen 2011

Vyhlášení výsledků mezinárodního rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio 2006 v Poděbradech.

Z celkem 94 přihlášených vybraly poroty ve třech kategoriích následující pořady:

Kategorie "Rozhlasová hra pro dospělého posluchače"
Cenu Prix Bohemia Radio 2006 získává
tvůrce inscenace "Jméno růže" Ivan Chrz.

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 za původní český dramatický rozhlasový text získává
autor hry "Jackson" Jan Vedral.

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 za tvůrčí přínos zvukového mistra v inscenaci "Mimořádný program č. 7"
získává Milan Křivohlavý.

Zvláštní uznání za řešení akustického designu získává kolektiv tvůrců inscenace
"Jméno růže".

Zvláštní uznání za mimořádný rozhlasový herecký výkon získává Viktor Preiss v inscenaci "Normální okruh".

Zvláštní ocenění vyslovuje porota Borisi Rösnerovi in memoriam za hlavní role Othella a Prospera v soutěžních inscenacích Shakespearových dramat Othello a Bouře.

Mezinárodní kategorie "Autoanonce"
Národní cenu Prix Bohemia Radio 2006 získává
Český rozhlas Region, Vysočina za autoanonci "Starosta 2006"
autorů Petra Zettnera a Petra Hladíka
Porota ocenila tvořivý pohled na zpracování a jednotu formy a obsahu.

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 (národní) za technické provedení získává
Český rozhlas 3 - Vltava za autoanonci "Český rozhlas D-dur"
autorek Markéty Jahodové a Marie Duškové

Mezinárodní cenu Prix Bohemia Radio 2006 získává
Polský rozhlas 3 (Trójka, Polskie radio SA)
za autoanonci "24 hodin v životě průměrného Poláka"
autora Michala Hoffmanna
Porota především ocenila zvukové zpracování, humor a tvořivost.

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 (mezinárodní) za technické provedení získává
Slovenský rozhlas, Rádio FM za autoanonci "Game News_ FM"
autora Dušana Vanča

Kategorie "Publicistický pořad - lidský příběh"
Cenu Prix Bohemia Radio 2006 získává
Pořad "Příběh gemblera"
autora: Petra Sirotka

Zvláštní uznání Prix Bohemia Radio 2006 získává
Pořad "Na křesťanské vlně Plzně - rozhovor s farářem Milanem Horvátem"
autora: Ondřeje Vaculíka

autor: nwe
Spustit audio

Naši partneři