Kategorie

20. listopad 2017

Festival Prix Bohemia Radio zahrnuje celkem tři soutěžní kategorie, pro které jsou vyhrazeny jednotlivé dny. V pondělí se představí Dokument, v úterý Reportáž a ve středu Drama.

Soutěžní kategorie

Dokument
Rozhlasový dokument vytvořený v ČR s maximální stopáží do 60 minut, odvysílaný českým vysílatelem v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Reportáž
Zpravodajský formát – autentické, očité svědectví reportéra, který formou popisu, vyprávění, rozhovoru s dalšími účastníky a dokumentárního zvukového zachycení prostředí informuje o důležité aktuální události, která se právě odehrává.

Rozhlasová reportáž s maximální stopáží do 10 minut, odvysílaná v období od 1. 1. do 15. 1. 2018 vysílatelem na území tzv. visegrádské čtyřky, tj. Česka, Slovenska, Maďarska a Polska a na území přizvaných vysílatelů, tj. Německa, Rakouska a Rumunska.

Drama
Původní rozhlasové drama, adaptace nebo dramatizace vytvořené v ČR s maximální stopáží do 60 minut, odvysílané českým vysílatelem v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Ocenění

V každé jednotlivé kategorii bude udělena:
1. cena Prix Bohemia Radio
2. cena Prix Bohemia Radio
3. cena Prix Bohemia Radio
Cena studentů

V průběhu festivalu uvede generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral rozhlasovou legendu do Síně slávy. Předána bude i Cena Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře, jež uděluje Herecká asociace ve spolupráci s Českým rozhlasem.

Porota
Každá soutěžní kategorie bude hodnocena vlastní odbornou porotou složenou z pěti členů. Před samotnou hlavní soutěží provede porota předvýběr z přihlášených pořadů a doporučí díla do hlavní soutěže. V kategorii Reportáž porota vybere z přihlášených českých reportáží čtyři díla, která postoupí do hlavní soutěže. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů nebo reportáží.

Porota bude rozšířena o nezávislou studentskou porotu. Tato porota rozhoduje o držiteli Cen studentů ze všech soutěžních pořadů nebo reportáží bez ohledu na předvýběr odborné poroty.

autor: nwe
Spustit audio

Více o tématu

Naši partneři