OPEN CALL: Prix Bohemia Radio Pitching

20. květen 2024

Tvůrčí skupina Literatura, drama a zábava Českého rozhlasu chystá na letošní 40. ročník festivalu Prix Bohemia Radio neformální, veřejně přístupný studentský audio pitching. Přidejte se a sdílejte s ostatními, co byste chtěli v audiu slyšet nebo přímo natočit. Nabídněte svoje náměty k veřejné diskuzi. Posunete se v přemýšlení o svém nápadu a možná svůj projekt budete moci v rozhlase i realizovat.

Zajímají nás nápady a náměty z oblasti literatury, dramatu a zábavy, pro dospělé i pro děti. Nebojíme se překračování žánrových hranic a otvírání nových postupů. Vítané jsou jak solitérní, tak dlouhodobější pořady či projekty.

Náměty budeme shromažďovat do 15. 9. včetně a následně z nich do 30. 9. vybereme 6 až 10 nejzajímavějších.

Autoři vybraných námětů odprezentují svůj nápad ve třech minutách v rámci neformálního setkání v úterý 15. 10. od 16h v Muzeu umění Olomouc a dostanou okamžitou zpětnou vazbu. V publiku přítomní rozhlasoví tvůrci, studenti a akreditovaná veřejnost budou představené náměty dál rozvíjet, hledat jejich silné, ale i slabší stránky.

Vyzkoušejte si své schopnosti prezentovat a představit druhým svůj záměr. Otestujte, jak reagujete na připomínky, které ne vždy musí souznít s vaším přesvědčením. Zúčastněte se tvůrčího setkání, při němž se můžeme vzájemně inspirovat a případně i navázat spolupráci.

Co nás zajímá?

  • Nové audio formáty či pořady z oblasti poezie, prózy, dramatu nebo zábavy.

Co musí námět obsahovat?

  • Krátký popis záměru (v rozsahu do 1 normostrany), jméno a příjmení navrhovatele, email a telefonní číslo.

Kam námět poslat?

  • Na e-mail: pitching@rozhlas.cz

Termín uzávěrky?

  • 15. 9. 2024 v 23:59

Kdy se potkáme?

  • 15. 10. 2024 v 16h v Muzeu umění Olomouc, v sále Central

Kdo za akcí stojí?

  • Tvůrčí skupina Literatura, drama a zábava ČRo a studenti KDFS UPOL
Spustit audio