Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 40. ročník Prix Bohemia Radio

18. březen 2024

Letošní 40. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, jehož vyhlašovatelem je Český rozhlas, se otevírá pro přihlášky autorů původní audio a podcastové tvorby. Svá díla mohou tvůrci přihlásit do čtyř kategorií, jimiž jsou opět Drama, Dokument, Reportáž a Podcast. Jubilejní ročník festivalu se uskuteční v rozmezí pěti dnů od 13. do 17. října 2024 v Olomouci.

„V letošním roce Český rozhlas uspořádá již 40. ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Kromě těch nejlepších soutěžních děl chceme návštěvníkům festivalu přinést také bohatší zážitky v rámci doprovodného programu a přiblížit jim, co všechno se na poli audiotvorby odehrálo nového a co stojí za pozornost. Rádi bychom jubilejní ročník co nejvíce otevřeli široké veřejnosti. Myslím, že se rozhodně máme na co se těšit,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Kategorie Drama je určena původnímu dramatu, audio adaptaci či dramatizaci s maximální stopáží do 60 minut vytvořenému v České republice a zveřejněnému českým médiem v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2024. Přihlášky pro drama jsou otevřené do 30. dubna 2024 a podmínkou přihlášky je dodání anotace do 3000 znaků, scénáře a audia.                                

Do kategorie Dokument lze přihlásit audio dokument s maximální stopáží do 60 minut vytvořený v České republice a zveřejněný českým médiem v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2024. Uzávěrka pro podání přihlášek v kategorii Dokument je 30. dubna 2024.

Kategorie Podcast je otevřena pro pravidelné podcasty a podcastové kanály s minimálně deseti zveřejněnými epizodami a uzavřené podcastové série či seriály s minimálně třemi zveřejněnými epizodami, které byly publikovány prostřednictvím internetu v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2024. Podcasty musí být v češtině a dostupné v audiu pro české posluchače. Pokud není podcast v době přihlašování volně dostupný, je potřeba podcastový obsah zpřístupnit na stanovenou dobu pro hodnocení poroty. Stopáž v této kategorii není nijak limitována. Do soutěže nelze přihlásit jednotlivé epizody pravidelných podcastů či sérií a seriálů. Toto omezení se týká také jednotlivých rozhlasových her, dokumentů nebo reportáží. Přihlašování soutěžních děl je možné do 30. dubna 2024.

Do mezinárodní kategorie Reportáž lze přihlásit zpravodajské formáty v podobě autentického svědectví reportéra podané ve formě popisu, vypravování, rozhovoru s účastníky a zvukového zachycení prostředí informujícím o důležité aktuální události. Reportáž nesmí překročit maximální stopáž 10 minut a musí být odvysílána českým nebo zahraničním médiem na území přizvaných zahraničních vysílatelů v období od 1. ledna 2023 nově až do 30. června 2024. Přihlášky pro reportáže budou také otevřené déle oproti ostatním kategoriím, a to do 30. června 2024.

Autoři mohou do jednotlivých soutěžních sekcí přihlašovat svá díla prostřednictvím online formulářů na webu Prix Bohemia Radio buď do 30. dubna nebo 30. června 2024 (záleží na typu díla), a to pouze do jedné z kategorií soutěžní přehlídky. V každé kategorii bude udělena cena Prix Bohemia Radio prvním třem místům. Soutěžní příspěvky budou hodnoceny odbornou porotou složenou z pěti členů, jejíž hlasování proběhne tajně po poslechu soutěžních příspěvků. Současně se v každé kategorii bude rozhodovat o držiteli Ceny studentů, kterou udělí studentská porota nezávisle na výsledném hodnocení odborné poroty.

V rámci festivalu opět uvede generální ředitel René Zavoral do Síně slávy rozhlasovou osobnost a bude udělena i Cena Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře.

Podmínky jednotlivých soutěžních kategorií jsou uvedeny na webových stránkách festivalu.

Spustit audio