Nauka o afázii. Virtuální realita pro vaše uši

1. září 2021

Protagonistkou Nauky o afázii je zpěvačka, která během operního vystoupení ztrácí hlas. Její zcela nový svět sledujeme během jediné noci v nemocnici. Zdravotní sestra, která má právě náročnou noční službu, se ji snaží nejrůznějšími způsoby přimět alespoň k jedinému slovu. Zpěvačka se však vytrvale brání. Anebo možná někde hluboko v sobě hledá jakousi novou formu komunikace.

Ve své knize Dětská řeč a afázie (1918) popisuje Emil Fröschels, rakouský lingvista a zakladatel logopedie, vztah mezi vývojem jazykových schopností u dětí, poruchami řeči a psychologií. Inspirováni Fröschelsovou knihou a jednou scénou z filmu Persona Ingmara Bergmana, v níž herečka ztrácí hlas, zkoumají skladatel Michal Rataj a režisérka a autorka Katharina Schmitt jazyk, řeč a hlas. Otázka „Kdo mluví?“ je pro ně přitom stejně důležitá jako otázka „Kdo nemluví?“, respektive „Kdo není slyšet?"

Ivana Uhlířová při natáčení rozhlasové hry Nauka o afázii Kathariny Schmitt a Michala Rataje

Nauka o afázii se zabývá výzkumem hlasu jako základního prvku lidské identity. Dramaturgický rámec je tvořený situací mezi ne-mluvící a mluvící postavou, která vyústí v širokou paletu různých hlasových projevů od zpěvu přes sprechgesang a šepot až po mluvení a řev. Stavy mezi mluvením a ne-mluvením tvůrci ukazují ve vztahu k psychologii postav.

Osoby a obsazení: Doktorka (Lucie Trmíková), Sestra (Ivana Uhlířová), Hlasatel (Ondřej Látal), Pacientka (Petra Alvarez), Barbora Kabátková, Ivana Bilej Brouková, Anna Chadimová Havlíková, Kamila Mazalová (Tiburtina Ensemble) a Andrej Gál (Violoncello, perkuse)
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Překlad: Viktorie Knotková
Hudba: Michal Rataj, Zpěv: Petra Alvarez Šimková
Režie: Katharina Schmitt
Premiéra: 1. 9. 2020
Natočeno: v roce 2020

Inscenace je také reakcí na politické, ekologické a společenské dění posledních měsíců. Hlavní postava tu přestává věřit, že její práce má ve vztahu k současným celosvětovým problémům jakýkoliv význam – virtuózní zpěv jí náhle připadá směšný. Sledujeme ji uprostřed hluboké umělecké krize, v níž pochybuje o významu umění. Výsledná zvuková kompozice se stává zrcadlem jejího vnitřního světa.

Drama uslyšíte na Prix Bohemia Radio!

Kdy: středa 20. října 2021 | 15:30 – 16:40
Kde: Umělecké centrum UP, Filmový sál – 3. patro
Vstupné: zdarma na základě akreditace

Podívejte se na podrobný program poslechového dne.

Spustit audio