Rádio už není jen o sezení před mikrofonem a vysílání živých vstupů, říká Filip Titlbach

12. duben 2017
Filp Titlbach

Poslední den festivalu Prix Bohemia Radio přinesl zpětnou vazbu tvůrcům pořadů pro mladé posluchače. Panelová diskuze s názvem Mladé rádio – rádio pro mladé naplnila divadelní sál Uměleckého centra Univerzity Palackého doslova k prasknutí.

„Na začátku debaty jsme se si stanovili hypotézy, ve kterých jsme se snažili vyjádřit, že možná podle našich zkušeností mladí posluchači dobře nevědí, co se jim nabízí a když to vědí, mnohdy si pořad ani nevyhledají. Také jsme chtěli přinést tvůrcům mnohdy nedostatečný feedback. Mysleli jsme, že jeden z hlavních a důležitých problémů je v tom, že se například pořady Českého rozhlasu pro mladé lidi málo objevují na sociálních sítích,“ vysvětlila záměr celého diskuzního panelu jedna z organizátorek Andrea Hanáčková.

Mladé rádio - rádio pro mladé

Jedním z hlavních témat diskuze se tak stala otázka, kde a jakým způsobem nejčastěji posluchači vyhledávají obsah k poslechu. Překvapením pro většinu účastníků bylo zjištění, že Facebook není nejsilnějším médiem, prostřednictvím kterého posluchači rozhlasovou tvorbu vyhledávají.

„Mě osobně překvapilo, že Facebook není tak silným sociálním médiem. Například pro moji sociální bublinu totiž je. Určitě je zajímavé, že lidé více reagují, když si rozhlas obsah vloží na webové stránky, zaslechnou promo pořadu v rámci vysílání nebo jim program někdo doporučí ústně. Doteď jsem byla spíše názoru, že je nejúčinnější cílit obsah na internet,“ říká Lenka Veverková, dramaturgyně pořadů pro děti a mládež.

„Dnes jsme se dozvěděli, že je Facebook námi velmi přeceňovaným médiem. Přestože jsme v době sociálních sítí, je tu velké množství lidí, kteří dají na osobní doporučení nebo i samotného rozhlasu. To je pro nás určitě příjemná zpráva, se kterou jsme dopředu tolik nepočítali,“ překvapila tato informace nejen hosty, ale i jednu z koordinátorek diskuze Zuzanu Řezníčkovou.

Zuzana Řezníčková

Sdílení jiným způsobem

Rádio už v dnešní době není o poslechu živého vysílání, mnohem více populární se stává sdílení audio obsahu jiným způsobem.

„Já osobně bych si nikdy nepouštěla normální rádio, ani vysílání na počítači. Zvolila bych formu podcastu stejně tak, jak to dělají i lidé v mém rodném Dánsku. Pro nás bylo po prezentaci DokuVlny jistě velmi zajímavé zjištění, že mají lidé zájem o námi vytvořený formát. V něm je do hodiny moderovaného vysílání zařazeno několik krátkých dokumentů. Je to něco, čím jsme si doposud nebyli jisti, takže je to určitě velmi zajímavou zpětnou vazbou pro naši tvorbu,“ dodala dokumentaristka z Radia Wave Britt Jensen.

„Existuje on air živé vysílání, můžeme využít audia u článků na internetu, existují podcasty, Facebook, Twitter, takže je spíše víc platforem, jakými lze obsah lidem nabídnout, a posluchačská skupina je tím více roztříštěná. Navíc například Wave pořádá i koncerty, takže rádio už není jen o sezení před mikrofonem a vysílání živých vstupů,“ dodal závěrem redaktor a moderátor Radia Wave Filip Titlbach.

Filip Titlbach na Prix Bohemia Radio 2017

Ten si zároveň myslí, že se vztah dnešních posluchačů k rádiu během posledních let nezměnil, současnost pouze nabízí mnohem víc formátů, jakými se obsah může mladým lidem předávat.

Filip Titlbach a zaplněný Divadelní sál Uměleckého centra Univerzity Palackého
Spustit audio
autor: Lucie Kačerová