Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním webového formuláře pro přihlášení soutěžního díla na festival Prix Bohemia Radio souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu.

Vyplněním webového formuláře a jeho odesláním souhlasíte se zpracováním Vašeho jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla a názvu a adresy instituce, za kterou soutěžní dílo přihlašujete. Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Účelem zpracování je přihlášení a zařazení soutěžního příspěvku na mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio.

Správcem osobních údajů bude Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č.484/1991 Sb. (dále jen „správce“). K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu podílející se na organizaci festivalu Prix Bohemia Radio. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo správce.

Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na webu www.rozhlas.cz. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naši partneři