Zjistěte, jak se žilo v době Karla IV. Na festivalu Prix Bohemia Radio byla pokřtěna kniha Středověké ctnosti

1. prosinec 2016

Objevte nečekané konotace vztahující se k životu, myšlení a smýšlení středověké Evropy.

Na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio v Olomouci jsme pokřtili knihu Středověké ctnosti, zachycující literární a historické souvislosti doby, ve které žil a vládl Karel IV.

„Formou esejů ukazuje jednotlivé okolnosti života v Evropě v době panování Karla IV., ale nejsou to suchopárné eseje. Je to porovnání toho jak se žije dnes a jak se žije předtím. Je to populárně-naučné. Zajímavostí je, že jsou to studenti, které Český rozhlas oslovil, aby se stali autory primárně rozhlasového cyklu, který proběhl na Vltavě,“ uvedl předseda Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Michal Bureš.

Na tomto ojedinělém počinu se podíleli studenti Filozofické Fakulty Univerzity Karlovy, pracovníci Akademie věd, Českého rozhlasu, Radioservisu a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

Režisér Michal Bureš

Sdružení pro rozhlasovou tvorbu je zapsaný spolek pracující na občanské a dobrovolnické bázi. Funguje od roku 1990. Je nezávislou tvůrčí platformou podporující rozvoj a reflexi rozhlasové a zvukové tvorby ve všech jejích podobách. Jeho členy jsou rozhlasoví profesionálové, teoretici, studenti, příznivci rozhlasu. Pořádá přehlídky, semináře, publikuje sborníky a knihy. Jeho partnery jsou Český rozhlas, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Syndikát novinářů, Radioservis, Nadace Český literární fond, Herecká asociace a další. Více informací najdete na webových stránkách Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

autor: nwe
Spustit audio