Studentská porota Prix Bohemia Radio zvolila své vítěze

15. říjen 2020

Stejně jako v předešlých ročnících festivalu Prix Bohemia Radio i letos zasedla nezávislá porota z řad studentů, která bez ohledu na hodnocení odborné poroty vybrala ze všech přihlášených pořadů v jednotlivých kategoriích své favority. Vzhledem k úpravě festivalového programu však letos cenu nepředají osobně a vítězům pogratulují a svou volbu vysvětlí prostřednictvím audio nahrávek.

Studentská porota je nedílnou součástí festivalu již čtvrtým rokem. Zasedli v ní studenti Univerzity Palackého v Olomouci, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Masarykovy univerzity v Brně. Tříčlenné komise vybíraly vítěze v každé ze soutěžních kategorií, kterými jsou Drama, Dokument, Reportáž a Multimédia.

V kategorii Drama ocenily porotkyně Barbora Dolanová, Ielyzaveta Nazarenko a Kristýna Synková inscenaci rozhlasové hry Nezrození Paula Plampera v režii Aleše Vrzáka. Vyzdvihly zejména aktuálnost tématu, které shledávají jako velmi nosné a přínosné pro publikum. „Skrze tři dějové linie, které se odvíjejí podle výběru embrya dítěte, představují otázku manipulace s plodem jako vysoce kontroverzní. Hlavní myšlenku díla spatřujeme v jakémsi morálním dilematu, které pociťuje i samotný posluchač. Díky tomuto efektu se ho samotné téma dotýká. V tom vidíme ideální způsob, jak toto téma předat široké veřejnosti,“ zdůvodňují své hodnocení porotci.

Vítězný dokument dle studentské poroty letos patří Aleně Blažejovské a jejímu dílu Muž, který sází stromy. Blažejovská uspěla s výše zmíněným dokumentem již v posledním ročníku soutěžní přehlídky AudioREPORT, kde získala rovněž první místo v kategorii Dokument. „Ocenili jsme zejména jeho zvukovou složku a způsob jakým si autorka poradila s kompozicí díla. Zvuková složka tohoto dokumentu pracuje s širokou paletou ruchů a atmosfér, které příjemně dokreslují nejen prostředí, které je středobodem tématu, ale také pomocí různých přechodů vytváří příběh redaktorky, která navštěvuje lesníka v různých fázích ročního období,“ objasnili porotci Simona Šustková, Barbora Jančeová a Pavel Vrtěl.

Jiří Nohel na své farmě

Porotci se zároveň jednohlasně shodli na tom, že vybrat pouze jednoho vítěze z mnoha originálních přihlášených příspěvků nebylo vůbec snadné. „Chtěli bychom vyzdvihnout i dokument Terezy Rekové Hudba v dřevě zakletá, který měl rovněž hezky propracované hudební podklady. Příjemná pozitivní nálada prostupovala celým dějem. Líbilo se nám, že téma nezasahovalo pouze do hudebního světa, ale přesahovalo i do běžného života,“ dodávají porotci dokumentární kategorie.

Za nejlepší reportáž označila porota ve složení Radka Kmochová, Nikol Patíková a Kristýna Sudková Onkalo autorky Martiny Pouchlé, s poukázáním na vhodně zvolené tématu, čisté zvukové zpracování a údernou střihovou skladbu. „V první řadě jde o výběr téma, které v současnosti rezonuje: kam s jaderným odpadem? Řešením je právě úložiště jaderného odpadu Onkalo ve Finsku, kam autorka reportáže osobně zavítala a svým prožitkem a popisem všeho okolo posluchače virtuálně přenesla na stovky kilometrů vzdálené místo, odkud se díky poutavosti reportáže až do konce reportáže nevzdálil. Téma má zároveň i přesah do České republiky, protože i u nás se o takovémto úložišti hovoří,“ dodala za studentskou porotu Nikol Patíková.

V kategorii Multimédia nakonec po dlouhém rozhodování zvítězil projekt Magdalény Petrákové Zvuková mapa Luhačovic. Dle studentské poroty ve složení Ondřej Zedníček, Kristýna Motyčáková a Martina Lusková má projekt velký potenciál přinést mezigenerační aktivitu podporující lokální turismus. „Jeho přínos je patrný zvláště v propojení reálného místa s rozhlasovou hrou, která upevňuje působení genia loci a přisuzuje místu nový kontext. Svým multimediálním přesahem se proto vymyká ostatním přihlášeným dílům, má navíc nebývale lokální charakter,“ zdůrazňuje porotkyně Kristýna Motyčáková.

Mezi dalšími porota vyzdvihla také projekty Rozděleni svobodou pro jeho komplexnost, propracovanost a odvahu bořit mýty o společnosti a Salad Bowl of Prague, který kreativním přístupem přispívá k pozitivnějšímu vnímání integrace přistěhovalců.

Napříč všemi kategoriemi členové porot ocenili tematickou i stylovou pestrost soutěžních děl. Mnohé z nich prokázaly houževnatost a odvahu svých autorů a schopnost informovat o mnohdy kontroverzních tématech.

autor: Simona Šustková
Spustit audio