ZAD. Portrét jednoho boje. Co vedlo k rozpadu autonomního hnutí na západním cípu Francie?

14. září 2020

Na příkladu vývoje francouzského autonomního hnutí, které od 60. let minulého století protestuje proti výstavbě letiště na území vzácných mokřadů poblíž Notre Dame des Landes v západním cípu Francie, jež bylo v roce 2018 téměř zničeno, autorka odhaluje úskalí spojená se vznikem dočasných autonomních zón.

Zkoumá podmínky pro vznik takového hnutí, ale i zákonitosti, které vedly k jeho rozpadu. Otázkou je, proč komunitní a autonomní hnutí potřebují společného nepřítele a co se děje, když nepřítel mizí.

Třicet kilometrů severozápadně od francouzské metropole Nantes leží vesnice Notre Dame des Landes. Její jméno zná dnes snad úplně každý, minimálně ve Francii. Na místě všeobecně známém pod názvem ZAD (zone à défendre, oblast určená k obraně), které se rozprostírá na téměř 2000 hektarech půdy, se už od 60. let bojovalo proti výstavbě nového letiště. Tento boj skončil 17. ledna 2018 prohlášením vlády o odstoupení od realizace kontroverzního projektu. Podle jedné skupiny odpůrců letiště jde o historické vítězství, druhá si však stojí za názorem, že zdaleka není vyhráno.

Natáčení dokumentu probíhalo během tří týdnů v létě 2018. V kontextu dlouholetého boje se jednalo o přelomové období. Jednak autorka místo navštívila již po onom historickém lednovém vítězství a zároveň jen několik měsíců po masivní policejní intervenci z dubna 2018, která vedla ke zničení východní části území. Bylo to období velkého zmatku uvnitř obrovského a velmi různorodého hnutí. Období hledání nové identity a smyslu boje. Snahou autorky bylo vytvořit portrét tohoto unikátního boje, o kterém v českém mediálním prostoru zaznívá jen pramálo, zatímco ve Francii byl posledních pár let jedním z hlavních celospolečenských témat.

Poslechněte si debatu s tvůrci a členy odborné poroty!

Kdy: pondělí 12. října 2020 | 15:00 – 16:00
Jak: online stream na webu Prix Bohemia Radio

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Soutěžní kategorie: Dokument
Název: ZAD. Portrét jednoho boje
Autor: Eva Lédlová
Dramaturg: Viola Ježková
Mistr zvuku: Tomáš Pernický
Délka (v minutách): 34:37
Jazyk: český
Vysíláno: Český rozhlas Vltava

autor: Eva Lédlová
Spustit audio