Festivalové minuty: Den poslední

Panelová debata Jak slyšet film, poslechy tvorby ve zvuku 5.1, terapie hudbou a slavnostní zakončení festivalu Prix Bohemia Radio. Poslední festivalový den byli oceněni tvůrci ve všech kategoriích.