Sekcia Reportáž priniesla bohatý program, pre študentskú porotu bol víťaz jednoznačný

17. říjen 2023

Od vojnového konfliktu po emotívne rodinné príbehy, u študentskej poroty zabodovala rakúska reportáž o lesníctve a vykorisťovaní lacnej pracovnej sily z východnej Európy.

Druhý posluchový deň sa niesol v znamení identity človeka a krajiny, jej udržania a premeny. Téma, ktorá prepája štrnásť diel, u študentskej poroty najviac zarezonovala v rakúskej reportáži Nebezpečná práce v domácích lesích od rakúskeho ORF – Austrian Broadcasting Corporation.

Autori Naz Küçüktekin a Christof Mackinger sa prostredníctvom prípadu úmrtia mladého 21-ročného rumunského lesníka dostávajú k oveľa rozsiahlejšiemu problému rakúskeho lesníctva, ktorým je vážne vykorisťovanie mladých pracovníkov z východnej Európy. Silný príbeh a jeho spracovanie oslovilo študentov natoľko, že sa rozhodli udeliť mu Cenu študentskej poroty Prix Bohemia Radio 2023.

Rozhovor s predsedníčkou študentskej poroty, Mariou Frydlovou, ponúka vhľad do procesu rozhodovania rôznorodej skupiny porotcov zloženej zo študentov humanitných a umenovedných odborov naprieč celou Českou republikou.

„Rozhodovali sme sa medzi Nebezpečnou prací v domácích lesíchTancem proti válce, pretože obe reportáže majú niečo spoločné, a tým je rola narátora, ktorý je najatý externe. Hlavní porotcovia tento fakt v diskusii vybrali ako jeden z aspektov, ktorý reportáž skôr devalvuje. Nám, ako študentskej porote, to nijak neprekážalo, ale chápeme to ako nosný argument v porovnaní s ostatnými reportážami, kde sa reportér nachádza priamo na mieste, a my ako poslucháči sa tak môžeme lepšie ponoriť do danej situácie,“ prezradila Marie Frydlová.

Do finále sa dostali kvalitné reportáže, podľa akých kritérií ste vyberali víťaza?

„Dobre komponovaná reportáž je nejaká šablóna, je to niečo, čo sa dozvieme v príručkách pre žurnalistov. Ale dobrá reportáž sa podľa môjho názoru spozná podľa toho, akým spôsobom hovorí o rôznych témach, a s akou naliehavosťou to chce poslucháčovi podať. Či je dostatočne vyvážená a berie do úvahy všetky pohľady, ktorými sa dá na daný problém nazerať. Zároveň je dôležité, ako je reportáž štruktúrovaná, aký si reportér zvolí spôsob storytellingu, ako sa to rozhodne pojať dramaturgicky a v postprodukcii. Každá reportáž sa dotýkala zaujímavých a závažných tém, ale tým, že žijeme v dobe, keď tu zúria vojny, a žijeme v dobe klimatickej zmeny a mnohých ďalších problémov, tak je veľmi ťažké hodnotiť reportáž z frontu na Ukrajine a reportáž, ktorá mapuje prípravu na Sokolský zlet. Rozhodne je to veľmi ťažké, a človek sa preto musí chytať iných vodítok, ako je napríklad štruktúra reportáže a storytelling, kvalita zvuku, výber hudby a podobne.“

Tak ako ostatné reportáže, aj táto sa snaží opísať krízu ľudskej či národnej identity v rámci nejakého konfliktu. Bol pre porotu tento aspekt pri hodnotení dôležitý?

„Kríza identity je dosť obecná téma, ktorá figuruje vo všetkých pod-témach, ktoré si človek dokáže predstaviť. To znamená, že kríza identity ako identity pracovníka lacnej pracovnej sily v západnom štáte, kde mu zaplatia oveľa viac peňazí, než by si v Rumunsku mohol dovoliť, je určite nejaká téma. Ale tento „identitárny problém“ sa líši. Napríklad taký „pracovník z východu“, ktorý je nahliadaný „ľuďmi zo západu“ sa líši od identity, napríklad mladej komunity z Kyjeva, ktorej nacionálna identita je ohrozená skrz ruskú inváziu. Takže jediná nádej týchto mladých ľudí je reflektovať a neustále si pripomínať, že môžu prežívať aj kultúru a robiť hudbu a umenie v nepríjemných časoch. Takže myslím si, že identita je rozhodne silná téma, ktorá ale nie je príznačná iba pre rok 2023, ale sprevádza nás už dlho.“

Rozhodnutie študentskej poroty zožalo potlesk a následne zaznelo aj poďakovanie všetkým reportérom za ich skvelú prácu, najmä v kontexte dnešnej nepredvídateľnej doby.

Autorka textu je členkou studentské redakce Prix Bohemia Radio.

autor: Zuzana Grejtáková
Spustit audio