Soutěžní reportáže se zaměřily především na bouřlivé dění ve východoevropském prostoru

12. říjen 2022

Během druhého poslechového dne se vzpomínalo na mírové časy v Kyjevě, řešilo se vnitřní i vnější pnutí Lukašenkova režimu, a pozornost publika strhnula reportáž o komplikovaném porodu vedeném telefonní operátorkou.

Posluchače i odbornou mezinárodní porotu ve složení Jeremy Bransten, Natalia Churikova, David Vaughan, Emily Thompson a Jolyon Naegele přivítala redaktorka zahraniční redakce Českého rozhlasu Pavlína Nečásková.

Odborná porota listuje scénáři reportáží

První blok dne otevřela reportáž Byznys s duší polské novinářky Agnieszky Szwajgier, která dynamickým způsobem vypráví příběh polské ženy zodpovědné za miliardový podvod v oblasti sběratelství uměleckých děl. „Za nejdůležitější na mé reportáži považuji to, co jsou lidé schopni udělat pro peníze, když si představí vysněné domy nebo dovolené, které si díky nim mohou koupit,“ zněla slova autorky. Porota ocenila produkční kvality reportáže, její rytmus a překrývání zvukových stop.

Porotce David Vaughan

Dále následovala reportáž Martina Dorazína Pohřeb uprchlíka na polsko-běloruské hranici. V několika minutách se v ní stáváme svědky pohřbu syrského běžence. Obřad v cizí zemi bez účasti rodiny organizovaný polskou muslimskou komunitou se z důvodů zadržování ostatků konal až dlouhý měsíc po úmrtí, což je v přímém rozporu s muslimskou tradicí okamžitého pochování zemřelého.

Porota ocenila tradiční přístup k reportáži a její apolitičnost, která dala vyniknout osobnímu rozměru tragédie. Martin Dorazín se na dálku připojil z odstřelovaného města Dnipro. „Včera bylo město masivně ostřelováno, dnes je zatím klid, tak doufejme že se na tom nic nezmění,“ popsal Dorazín aktuální situaci na Ukrajině.

Na dálku se připojil z Dnipra také Martin Dorazín

Tématu běloruského zneužívání migrantů ke stupňování tlaku na Evropskou unii se věnovala rovněž litevská reportáž s titulem Běloruská hranice. Kladné hodnocení si vysloužila za poskytnutí perspektivy obyvatelů malých příhraničních obcí, jejichž hlas není ve veřejném prostoru často slyšen.

Následující reportáž Vánoční výstava se stala silnou především tím, že zachycuje jedny z posledních vřelých okamžiků v zemi, kde má zanedlouho vypuknout otevřená válka. Autorka reportáže se s ohledem na složitou situaci v Kyjevě nemohla festivalu zúčastnit ani distančně.

Návštěvníci při poslechu reportáží nahlíží do scénářů

Reportáž Cyklistický boom v Paříži následně převedla posluchače z Kyjeva do hlavního města Francie, kde se, stejně jako v jiných evropských metropolích, rapidně mění dopravní systém ve prospěch cyklistiky a pěších. „Sama jsem aktivní cyklistka a jedním z důvodů, proč jsem se tématu rozhodla věnovat, byl můj úraz v provozu,“ svěřila se tvůrkyně během videohovoru. Porotkyně Natalia Churikova ve svém hodnocení označila práci Leonie Heitz za ukázkovou.

Neoavantgardní ilustrace v Liptovském Mikuláši, reportáž Martiny Šimkovičové, sloužila jako pozvánka na výstavu a představení moderních slovenských umělců mezinárodnímu publiku. Porota však dílu uzavírajícímu první blok poslechového dne vytkla nedostatečný popis tématu.

Diskuze posluchaček

Odpolední program zahájila reportáž Protesty pokračují. Ta posluchače opět přenesla do Běloruska, kde optikou demonstrantů a příslušníků kulturní elity dokumentovala druhou vlnu masivních demonstrací proti tamnímu režimu. Autorka reportáže Carola Schneider se k diskusi připojila z Moskvy, jejíž vliv neopomněla při hodnocení stavu země zmínit. „Situace se po rozpoutání války, které je Bělorusko součástí, ještě zhoršila. Zdá se mi jako bychom se každý den probouzeli v jiném světě,“ poznamenala.

Bělorusku se věnovala také další reportáž, jež zazněla později odpoledne. Dílo Přesídlenci: Přežít v Minsku popisuje vlnu běloruské migrace do sousední Litvy s důrazem na osud aktivistky Olgy Zazulinské. Porota ocenila nosnou sílu centrální postavy a David Vaughan připomněl důležitost medializace aktivistů, která totalitářům znesnadňuje jejich likvidaci.

Porotce Jolyon Naegele

Velký úspěch následně slavila reportáž Petra Kubáta zaznamenávající raritní situaci v podobě komplikovaného porodu koncem pánevním vedeného telefonní operátorkou záchranné služby. Porota na adresu díla nešetřila chválou. „Úžasná ukázka toho, v čem je rozhlas nejlepší,“ prohlásil David Vaughan a na slova Jolyona Naegele o tom, že byl při prvním domácím poslechu dojat k slzám, reagoval Jeremy Brensten odlehčeně: „On plakal a já se potil, bylo to jako na horské dráze.“

Útok na Kapitol ve své stejnojmenné reportáži živě zachytil Jan Kaliba. Tomu se podařilo v bezprostřední blízkosti zaznamenat náladu davu zodpovědného za útok na jeden z pilířů americké demokracie. Porota však Kalibovi vytkla nepokrytí klíčových událostí přímo zevnitř Kapitolu.

Nad reportážemi se hojně diskutovalo

Také další soutěžní dílo souviselo s migrací a východní Evropou. Reportáž Muzeum Andyho Warhola v Medzilaborcích z cyklu Příběh na týden posluchače obeznámila s rusínskými kořeny proslulého představitele pop artu a se vznikem úspěšné galerie v obci, jejíž počet obyvatel nedosahuje ani šesti tisíc. Hodnocení porotu rozdělilo, kdy se nebyla schopna shodnout na vhodnosti hektičnosti díla.

Poslechový den uzavřela reportáž Pandora Papers – jak politici skrývají svůj majetek. Její autorka Lena Gurtler byla členkou skupiny investigativních novinářů stojících za zveřejněním rozsáhlých souborů dokumentů, jejichž odtajnění promluvilo také do českých parlamentních voleb. Tři nejlepší reportáže budou porotou vyhlášeny ve čtvrtek na slavnostním zakončení festivalu Prix Bohemia Radio v Pevnosti poznání.

Moderátorka a porota soutěžní kategorie Reportáž - Pavlína Nečásková,David Vaughan, Joylon Naegele, Emily Thompson, Natalia Churikova, Jeremy Bransten

Autor je členem studentské redakce festivalu Prix Bohemia Radio.

autor: Tomáš Petržela
Spustit audio