Startuje 39. ročník Prix Bohemia Radio

22. únor 2023

Nadcházející ročník mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, jehož vyhlašovatelem je Český rozhlas, se otevírá pro přihlášky autorů původní rozhlasové a podcastové tvorby. Autoři a autorky mohou přihlašovat svoje díla v kategoriích Drama, Dokument, Reportáž a Podcast do 28. dubna 2023. Čtyřdenní soutěžní přehlídka se uskuteční 16. – 19. října 2023 v Olomouci.

„Český rozhlas v letošním roce, kdy slaví 100 let od svého vzniku, opět pořádá mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio. Již 39. ročník tradiční soutěžní přehlídky toho nejlepšího z rozhlasové tvorby se uskuteční na podzim v krásném univerzitním městě Olomouci. Letos jsme se rozhodli opět oslovit studenty zdejší Univerzity Palackého a zapojit je do samotného hodnocení rozhlasových děl a podcastů. Vedle vyhlášení vítězů hlavní soutěže tedy udělíme i Cenu studentů,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Do kategorie Drama lze přihlásit původní rozhlasové drama, adaptace nebo dramatizace a do kategorie Dokument rozhlasové dokumenty. V obou kategoriích budou do soutěže zařazena pouze díla, která vznikla v Česku, a zároveň musí být uveřejněna českým vysílatelem či distributorem v maximální délce do 60 minut v období od 1. ledna do 31. prosince 2022. 

Mezinárodní kategorie Reportáž je určena rozhlasové reportáži s maximální stopáží do 10 minut, zveřejněné v období od 1. ledna do 31. prosince 2022 českým nebo zahraničním médiem na území přizvaných zahraničních vysílatelů. Ve zpravodajském formátu – tedy autentické, očité svědectví reportéra, který formou popisu, vypravování, rozhovoru s dalšími účastníky, a zvukového zachycení prostředí informuje o důležité aktuální události, která se právě odehrává. Ve verzi a formátu, jak byla odvysílána, tj. bez jakýchkoli úprav či střihů.

Do kategorie Podcast lze přihlásit pravidelné podcasty a podcastové kanály s minimálně deseti zveřejněnými epizodami a uzavřené podcastové série nebo seriály s minimálně třemi zveřejněnými epizodami, které byly publikovány prostřednictvím internetu v období od 1. ledna do 31. prosince 2022. Do kategorie Podcast lze přihlásit pravidelný podcast nebo sérii pouze jako celek, nelze tedy přihlásit jednotlivé epizody pravidelných podcastů či sérií a seriálů, jednotlivé rozhlasové hry, dokumenty nebo reportáže. Dílo lze přihlásit pouze do jedné soutěžní kategorie. Podcasty musí být v češtině a volně dostupné v audiu pro české publikum, přičemž jejich stopáž není pro přihlášení nijak omezena. 

Autoři mohou do jednotlivých soutěžních sekcí přihlašovat svá díla prostřednictvím on-line formuláře na webu Prix Bohemia Radio až do 14. dubna 2023, a to pouze do jedné z kategorií soutěžní přehlídky. Soutěžní příspěvky v kategoriích Drama, Dokument, Reportáž a Podcast budou hodnoceny pětičlennou odbornou porotou v mezinárodním složení. V jednotlivých kategoriích bude cena Prix Bohemia Radio udělena prvním třem místům. Hodnocení děl v hlavní soutěži provádí porota tajným hlasováním po vyslechnutí soutěžních pořadů. Letos také zasedne studentská porota, která udělí Cenu studentů. 

V rámci festivalu opět uvede generální ředitel René Zavoral do Síně slávy rozhlasovou osobnost a bude udělena i Cena Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře. 

Podmínky jednotlivých soutěžních kategorií najdete zde.

autor: bbu
Spustit audio