Univerzita Palackého představuje dvě výstavy k historii univerzity

15. září 2023

Výstava Chrám moudrosti připomíná dávno zapomenutý příběh dialogu mezi vědou a náboženstvím. Součástí je i jedinečná expozice univerzitních insignií nazvaná Symboly moudrosti – třináct žezel olomoucké univerzity, která vznikla ve spolupráci s Univerzitou Innsbruck.

Olomoucká univerzita se od roku 1573 zařadila do globální sítě jezuitského katolického univerza zahrnujícího v období raného novověku kromě Evropy rovněž Asii, Latinskou a Jižní Ameriku. Důraz na internacionalizaci, důsledné zavádění latiny jako jazyka vzájemné komunikace a propracovaná organizační struktura a hierarchie vytvořily z jezuitských kolejí důmyslnou sociální síť raně novověké společnosti. Univerzita byla od svého založení úzce propojena se samotnou jezuitskou kolejí a stala se tak symbolicky součástí říše, nad níž slunce nezapadá.

Výstava Symboly moudrosti, třináct žezel olomoucké univerzity představuje komorním způsobem na podsvícených panelech nově zdokumentovaná současná i dochovaná žezla – rektorské a děkanská žezla Univerzity Palackého v Olomouci a s nimi historická žezla olomoucké univerzity, která jsou v současnosti umístěna v Innsbrucku. K této výstavě je připraven katalog fotografií třinácti žezel a rektorských a děkanských řetězů.

Celou expozici si můžete přijít prohlédnout do Vlastivědného muzea v Olomouci od 5. října 2023 do 11. února 2024.

Spustit audio