Hilda

Domácí práce - housewife - žena v domácnosti

Paní Lemarchandová potřebuje služku a paní na hlídání. Bude to Hilda. Ale Lemarchandová chce i Hildino přátelství, celý její život a iluzi možné rovnosti. Jak jinak se dá snést, že vám někdo slouží?

V mrazivé, do absurdity dovedené dramatické grotesce si paní Lemarchandová obsedantním způsobem nárokuje celou bytost své služebné Hildy. Hra s černým humorem otevírá témata, jako je manipulace s druhým člověkem, ovládnutí jeho postojů, vnucování své představy štěstí někomu, kdo o něj nestojí. Začarovaný kruh, ze kterého není úniku. Popisuje monstrózní fantomy uvnitř nás.

Jedná se totiž o strategickou hru ztráty a změny identity, ve které se Hilda stane projekčním plátnem pro touhy Madame Lemarchandové, bohaté ženy depresivní kvůli nesplněným ambicím. Ta se metodicky pokouší manipulovat i s oponentem Frankem, Hildiným mužem, a postupně ho získávat na svou stranu.

Hilda
Česká republika | Autor Marie N´Diaye | Režie Vít Vencl

Poslechy děl v kategorii Drama se konají ve středu 21. března ve Filmovém sálu Uměleckého centra Univerzity Palackého. Více informací v programu festivalu.