Proč kuchyň?

Kuchyně (ilustrační foto)

Jako volný proud vzpomínek, úvah, citátů, postřehů i poetických obrazů působí divadelní text rakouského dramatika Petera Handkeho Proč kuchyň? Střídají se v něm písně, recitativy, dialogy nebo krátká vyprávění, kterým autor neurčuje žádné mluvčí, natož postavy. Inscenátorům tak dává téměř neomezené možnosti výkladu i uchopení.

Pro Handkeho je kuchyň zvláštní „meziprostor“, ve kterém se protíná minulost a přítomnost, soukromé a veřejné, vnější a vnitřní svět. Prostřednictvím autorových vzpomínek a představ sem vstupují jeho rodiče, prarodiče i děti, stejně jako věci, vůně, chutě a sny. Abstraktní hudebně-poetická kompozice vznikla pro letošní Rakouský rok na Vltavě.

Proč kuchyň?
Česká republika | Autor Peter Handke | Režie Aleš Vrzák | Překlad hry Zuzana Augustová

Poslechy děl v kategorii Drama se konají ve středu 21. března ve Filmovém sálu Uměleckého centra Univerzity Palackého. Více informací v programu festivalu.