Spalovač mrtvol

První rozhlasová dramatizace slavného románu Ladislava Fukse z roku 1967. Hra o tom, jak se z obyčejného, spořádaně žijícího člověka, milujícího svou rodinu, hudbu a umění, stane netvor, který dokáže bez mrknutí oka likvidovat nejen svoje nejbližší. Navíc s pocitem, že zachraňuje svět.

Život zaměstnance pražského krematoria Karla Kopfrkingla se začne vychylovat ve chvíli, kdy ho přijde navštívit dávný přítel Willi Reinke se svou ženou Ernou, nadšení přívrženci Hitlerova režimu a fanatici nekompromisních změn ve prospěch šťastné budoucnosti lidstva.

Chytrá, rafinovaně vedená a vytrvalá manipulace dokáže člověka dovést k nečekaným činům odporujícím jeho původnímu přesvědčení.

Režisér Aleš Vrzák pojednal inscenaci jako zvukově-hudební „baladu“, která zesiluje nálady a zlomové okamžiky a nabízí obrazy a významy jdoucí v druhém plánu za základním příběhem.

Spalovač mrtvol
Česká republika | Autoři Ladislav Fuks, Lenka Veverková | Režie Aleš Vrzák

Poslechy děl v kategorii Drama se konají ve středu 21. března ve Filmovém sálu Uměleckého centra Univerzity Palackého. Více informací v programu festivalu.