Valentýnův první den na Zemi

dítě ve vlaku - z vlaku - ve vlaku - vlak

Neobvyklé vyprávění o setkání se smrtí. Za hru získala autorka v roce 2016 čestné uznání v soutěži Prix Bohemia Autor za citlivé a pro dětské publikum vstřícné zpracování silného tématu.

Dvanáctiletý Valentýn si vždycky myslel, že umírají jen staří a nemocní lidé. Jaké je jeho překvapení, když mu tatínek jednoho dne oznámí, že na druhou stranu bude muset převést stejně starou Elišku. Valentýn totiž není jen tak obyčejný kluk. Jeho rodiče se starají o to, aby lidé na Zemi odešli v pravý čas, a on po nich jednou bude muset chtě nechtě převzít toto nelehké poslání. Ze znuděného a věčně otráveného kluka se stane někým, kdo chápe smysl svého budoucího řemesla.

Valentýnův první den na Zemi
Česká republika | Autor Klára Vlasáková | Režie Petr Mančal

Poslechy děl v kategorii Drama se konají ve středu 21. března ve Filmovém sálu Uměleckého centra Univerzity Palackého. Více informací v programu festivalu.