Zázraky medicíny – ARO

Operace, nemocnice, chirurgie, lékaři, sál

Reportáž z cyklu Zázraky medicíny, která zachycuje práci lékařů na anesteziologickoresuscitačním oddělení Fakultní nemocnice Motol. Posluchači jsou svědky záchrany života pacienta, který je na urgentní příjem přivezen po pádu do kolejiště metra.

Zázraky medicíny – ARO
Jan Herget | Český rozhlas | Česká republika

Poslechy děl v kategorii Reportáž se konají v úterý 20. března v Divadelním sálu Uměleckého centra Univerzity Palackého. Více informací v programu festivalu.